Табір відпочинку «Надія»


    Табір відпочинку «Надія» – реабілітаційно-оздоровчий комплекс для відпочинку, оздоровлення та реабілітації учасників бойових дій, учнів загальноосвітніх шкіл та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

    Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є одним із небагатьох навчальних закладів, де здобувають освіту діти з особливими потребами.
    Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну та оздоровчо – реабілітаційну бази.
    Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2000 року № 85 Кам’янець-Подільському планово-економічному технікуму-інтернату в травні 2000 року передано споруди дитячого табору Хмельницької облспоживспілки в селі Суржа Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
 Сьогодні це табір відпочинку, який є структурним підрозділом інституту та створений з метою медичної реабілітації, оздоровлення і відпочинку студентів з особливими потребами під час канікул, але величезною проблемою стала відсутність фінансування цієї статті витрат протягом останніх 10 років.

    Табір відпочинку «Надія» розташований в екологічно чистому лісовому масиві неподалік ставка на відстані 18 км від м. Кам’янець-Подільського і в 2-х км від с. Суржа. Територія табору асфальтована, під’їдні шляхи з твердим покриттям. Зелена зона впорядкована: плодові дерева, декоративні кущі, доглянуті квітники. На території обладнані спортивні майданчики, футбольне, баскетбольне та волейбольне поля. Табір відпочинку «Надія» (державний акт на право постійного користування землею, серія ІІ-ХМ № 002766; землю надано у постійне користування для оздоровчого призначення /дитячий табір відпочинку).

    Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” має найкращі умови для реабілітації студентів. Так, упродовж всього терміну навчання інститут та фаховий коледж здійснюють комплексну реабілітацію студентів з інвалідністю, а саме – фізичну, медичну, професійну, соціальну, трудову, психолого-педагогічну, побутову та ін. Завдяки майстерно підібраному комплексу для реабілітації покращуються фізичні можливості, поліпшується стан здоров’я, студенти професійно займаються спортом, адже завдання реабілітації реалізуються через, зокрема, проведення навчальних занять з фізичної культури в групах за нозологіями захворювання, проведення занять спортивних секцій не лише з традиційних, а й видів спорту для інвалідів (легка атлетика, сидячий волейбол, футзал).
    Студенти інституту та фахового коледжу ефективно та продуктивно займаются різними видами спорту, прагнуть до нових перемог, досягнень у спорті та у житті, здобувають високі результати, є призерами на Чемпіонаті України та у складі Паралімпійської збірної України.


1.1. Заходи з соцiально-культурної реабiлiтацiї дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями передбачають забезпечення засобами мистецтва i культури та включають:
– Розвиток рiзноманiтних життєво важливих пізнавальних навичок.
– Підвищення рівня самооцінки особистості.
– Здатність до творчого самовираження.
– Розвиток навичок спiлкування.
– Формування активної життєвої позицiї.
– Навчання в музично-драматичних колективах, вокальних або хореографiчних студiях, школах ремесел, студiях малювання, рiзноманiтних гуртках.
– Участь у фестивалях, концертах, конкурсах, театралiзованих показах.

1.2. Методики соцiокультурної реабiлiтації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям:
– арттерапія;
– бібліотекотерапія;
– ізотерапія;
– музикотерапія;
– ігрова терапія;
– казкотерапія;
– глинотерапія;
– гарденотерапія.

  Система заходів із психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями включає в себе:
– психологічну корекцію;
– психологічне консультування,
– прогностику.

    3.1.Основним завданням медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» є створення системи профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму, надання при необхідності, першої медичної допомоги.
    Вагомою складовою медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» – система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на етапах реабілітації (абілітації), що забезпечують функціональне відновлення осіб з обмеженими функціональними можливостями, виявляють і розвивають резервні та компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення тощо.
  Система надання заходів медичного супроводу організована відділенням медичного супроводу реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія».

    3.1.1. Медичний супровід передбачає:
– проведення медичного огляду та тестування особи з обмеженими функціональними можливостями на основі об’єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональних можливостей, готовності до зміни режиму навантажень;
– визначення фізичної, соматофізіологічної, сенсорної та психічної спроможності за даними результатів обстеження лікарями;
– розробку рекомендацій відповідно до розподілу фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, соматичним та психічним можливостям та сприяють утворенню позитивного адекватного ставлення до навколишнього середовища;
– визначення адекватності та послідовності заходів профілактичного характеру;
– здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями;
– організацію та контроль виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.

    3.1.2. Показаннями для проведення заходів медичного супроводу є:
– захворювання опорно-рухового апарату:
– вроджена патологія розвитку кінцівок та суглобів;
– стан після ампутації кінцівок; стан після травм хребта і спинного мозку (не менш ніж через 6 місяців після травми);
– дитячий церебральний параліч;
– наслідки пологової травми з порушенням інтелекту, розумова відсталість вродженого характеру;
– наслідки перенесених нейроінфекцій без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках;
– нейрон-дегенеративні захворювання нервової системи: мієлодисплазії, захворювання екстрапірамідної нервової системи;
– залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках, без симптомів психоорганічного синдрому та астенічного синдрому;
– помірно виражені периферичні паралічі і парези кінцівок внаслідок первинної та вторинної міопатії;
– захворювання серцево-судинної, дихальної, ендокринної, сечостатевої систем та органів травлення поза фазою загострення;
– хвороби шлунково-кишкового тракту із високим ступенем залежності від прийому їжі та інтенсивності розумового навантаження;
– захворювання ЛОР-органів та органу зору поза фазою загострення;
– захворювання ендокринної системи без виражених метаболічних порушень.

    3.1.3. Кінезотерапія – система заходів медичного супроводу, спрямована на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації/абілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини-інваліда, виявлення і розвиток резервних і компенсаторних можливостей організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.
  3.1.4. Фізична реабілітація – система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації/абілітації, що забезпечують функціональне відновлення інваліда, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.

    Заходи медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» здійснюються згідно з індивідуальною програмою реабілітації як учасників бойових дій так і молоді з обмеженими функціональними можливостями (далі –ІПР) на підставі рекомендацій реабілітаційної комісії.
   Одночасно в індивідуальному порядку проводиться адаптація дитини та молодої людини з інвалідністю до проживання, харчування в нових умовах тощо. Створюються стереотипи поведінки, які відповідають фізичним, соматичним та розумовим можливостям інваліда та сприяють утворенню адекватного позитивного ставлення до навколишнього середовища.
    При цьому враховуються індивідуальні можливості і особливості дитини та молодої людини з інвалідністю щодо ефективного використання технічних засобів реабілітації (тростини, милиці, візки, протези, ортези, малі архітектурні форми в житлових кімнатах, приміщеннях загального користування), що призводить до мінімізації сторонньої залежності та відновлення або збільшення мобільності.
    Відділення медичного супроводу визначає черговість і послідовність заходів лікувально-профілактичного характеру. Режим та етапність реабілітаційного процесу узгоджується з графіком інших реабілітаційних заходів.
    Провідним методом медичного супроводу є відповідна терапія, що спрямована на усунення або зменшення проявів патологічних процесів, на відтворення різних видів побутової та соціальної діяльності.
   З урахуванням особливостей інвалідизуючого захворювання дитині – інваліду призначається фізіотерапевтичне лікування, лікувальна фізкультура (ЛФК), масаж, гідрокінезотерапія, бальнеотерапія, аромотерапія тощо.

    В реабілітаційно-оздоровчому комплексі «Надія» за використанням відповідної апаратури застосовуються методи фізіотерапевтичного впливу, а саме: електролікування, світлолікування, ультразвукове лікування, інгаляції та ароматерапія тощо.
    ЛФК як елемент фізичної реабілітації являє собою систему заходів щодо відновлення або компенсації втрачених фізичних можливостей і інтелектуальних здібностей, підвищення функціонального стану організму, поліпшення фізичних якостей, психоемоційної стійкості й адаптаційних резервів організму дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями різними методами впливу.
   В ЛФК використовуються такі основні засоби: фізичні загально-розвиваючі вправи (загально-зміцнюючи та спеціальні); спортивно-прикладні (ходьба, біг, стрибки, лазіння та повзання, плавання, метання, трудотерапія, механотерапія); рухові ігри (на місці, малорухливі, рухливі, спортивні – футбол, баскетбол, волейбол, теніс та ін.)

    Лікувальний масаж є ефективним реабілітаційним методом, який застосовується з метою нормалізації функцій організму дитини – інваліда при різних захворюваннях і ушкодженнях.

    Головним завданням ароматерапії в умовах Центру є профілактика та лікування захворювань ефірними маслами. Практичне використання ефірних масел дозволяє значно скоротити використання хімічних препаратів. Ароматерапія – натуральний метод заспокоєння багатьох фізичних та психічних недугів. Її головна ціль – повернення рівноваги тіла й духу, підтримка й стимуляція природних захисних сил організму.
Для підвищення ефективності разом з ароматерапією доцільне використання методів раціональної психотерапії, що призводить до гармонізації психоемоційного стану дітей – інвалідів під час їх соціальної реабілітації.
Ароматерапія призначається індивідуально кожній дитині-інваліду лікарем –фізіотерапевтом за погодженням з лікарем-куратором. Курс лікування, в середньому, складає 10 процедур. Виконує сестра медична з фізіотерапії. Лікар-куратор в динаміці оцінює якість надання цієї послуги.
Діяльність Комплексу буде спрямована на ефективний процес соціально-психологічної реабілітації та адаптації учасників бойових дій, повної або часткової інтеграції їх у життя суспільства. З цією метою планується залучення учасників бойових дій до військово-патріотичного виховання дітей, які відпочивають та оздоровлюються комплексі.
Військово-патріотичне виховання планується здійснювати за такими напрямками навчання:
– Вершники (Верхова їзда, гарцювання)
– Пластуни (виживання в природних умовах, самозахист, маскування)
– Стрілці (стрільба з козацької зброї: лук, гвинтівка, лазертег, метання списа, зірочок)
– Джури (козацьке бойове мистецтво Ратар, основи фехтування палицею, шаблею)
– Штурмовики (альпінізм, переправа, туристичні системи та вузли)
З метою популяризації здорового способу життя будуть проводитись: козацькі квести, мандрівки лісом та орієнтування в походах, козацькі ігри та забави, фізичне загартування холодною водою, древнім козацьким приладом «Правило», ходіння по шклу.


Translate