Годованюк Альона Володимирівна

Годованюк Альона Володимирівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: AlyonaGod2017@gmail.com
Дата народження: 13 жовтня 1984 р.
Освіта: вища

1. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2007 р., напрям підготовки «Менеджмент», кваліфікація бакалавра з менеджменту
2. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2008 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст
3. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2012 р., спеціальність «Економіка та управління підприємствами», аспірантура по кафедрі економіки, обліку та аудиту

2008 р. – 2014 р. – викладач економічних дисциплін кафедри економіки та менеджменту Кам’янець-Подільської філії ПВНЗ «Європейський університет»

2014 р. – по даний час – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

01.09.2016 р. – 31.08.2017р. – викладач економічних дисциплін, завідувач відділення Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж)

З 01.09.2017 – 2018 рр. – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування, завідувач організаційно-виховного та наукового відділу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

2019 – 2021 рр. – викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

З 2022 р. – викладач обліково-економічних дисциплін ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Публікації: 26 наукових праць, більше 50 тез, 32 творчо-пошукових роботи зі студентами в збірниках науково-практичних конференцій та наукових журналах; керівництво та підготовка студентів до участі: в конференціях, семінарах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт, круглих столах тощо.

Участь у написанні колективної монографії: «Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження»: кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2021. 408 с. Тема дослідження: «Ефективність бізнес-моделей розвитку енергоефективності сільських територій», С. 270 – 277 та співавтор навчально-методичного посібника «Фінансовий менеджмент»: НРЗВО «Кам′янець-Подільський державний інститут» ВСП «Кам′янець-Подільський фаховий коледж», Кам’янець-Подільський, 2022, 234 с.

Розроблено близько 45 методичних розробок теоретичних та практичних занять, збірників тестових завдань та задач з дисциплін: «Політична економія», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Фінанси підприємства», «Економіко-організаційні основи бізнесу», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка соціальної роботи», «Технології», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий облік», «Організація та облік соціальних виплат», «Економічний аналіз», «Логістика», «Аналіз господарської діяльності», «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка і нормування праці». Написано та оформлено методичні розробки і методичні рекомендації, зокрема: Методична розробка заняття у формі квесту «У пошуках економічних істин» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка заняття у формі ток-шоу «Економічне хто зверху?» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка тренінгового заняття «Криптовалюта: сутність та перспективи поширення» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка семінарського заняття з навчальної дисципліни: «Політична економія» на тему: «Політична економія як фундаментальна суспільна наука» у форматі розважальної гри «Найрозумніший»; Методична розробка бінарного практичного заняття з навчальної дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»: «Вивчення витрат робочого часу кейс-методом з елементами ділової гри та застосуванням інформаційних технологій на підприємстві»; Методична розробка заняття наукового гуртка «Економічні студії» та студентів спеціальності 051 «Економіка»: «Креативне підприємництво у самореалізації молоді» у форматі дискусійної платформи; Методична розробка лекції з навчальної дисципліни «Економічна теорія» з використанням інтерактивного методу навчання mind maps та критичного мислення: «Державне регулювання національної економіки» та Методична розробка майстер-класу «Economic сoworking» на тему: «Реалізація ідей щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку в умовах пандемії» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік та оподаткування», а також збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» спеціальності 051 «Економіка», збірник кейсів для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» спеціальності 051 «Економіка», методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економіко-організаційні основи бізнесу» студентами заочної форми навчання РВО «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (2019 р.); навчальне відео для дистанційного навчання «Дистанційне навчання: особливості, вимоги, рекомендації», збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Економічна теорія» спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування», збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Економічна теорія» спеціальності 232 «Соціальна робота» (2020 р.); методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» студентами спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування»; методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» (2021 р.)

  1. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тема «Фундаментальні характеристики економічної теорії», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000340-19 від 22.04.2019 р.
  2. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тема: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача», свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802/0692-20
  3. Тернопільський національний економічний університет, на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, підвищення кваліфікації (стажування) з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий менеджмент», «Політична економія», тема: «Удосконалення науково-педагогічної та фахової майстерності при викладанні обліково-економічних дисциплін», (наказ від 18.11.2019 р. № 338-К/тр). Довідка № 58 від 02.03.2020 р.
  4. ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат», підвищення кваліфікації (стажування) за змішаною формою навчання по навчальним напрямкам: «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка і нормування праці», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», довідка № 83 від 19.02.2021 р.
  5. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, підвищення кваліфікації, назва модуля: «Сучасні ІКТ в освіті» (цифрова компетентність) свідоцтво ПК № 1725 від 10.03.2021 р.
  6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, на кафедрі Жана Монне, міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» (в рамках імплементації проєкту кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR), сертифікат № WS2022-000151 від 17-28.01.2022 р.
  7. Пройшла стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Менеджмент», «Планування та організація діяльності підприємства» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 23 травня 2022 р. по 04 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №04/7 від 04.07.2022 р.).

Педагогічний стаж: 11 років

Translate