Годованюк Альона Володимирівна

Годованюк Альона Володимирівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: AlyonaGod2017@gmail.com
Дата народження: 13 жовтня 1984 р.
Освіта: вища
Досягнення та навички:
• Успішний досвід у сфері лікувального масажу;
• Успішний досвід у сфері фізичної реабілітації;
• Розробка індивідуальних реабілітаційних програм;
• Проведення майстер-класів із проведення масажу, фізичної реабілітації та підбору ЛФК.

2000 – 2004 рр. Камʼянець-Подільське медичне училище, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація фельдшера. Диплом № ХМ 23672845 від 06.03.2004 р.

2002 р. – Камʼянець-Подільське медичне училище, Курс теоретичної і практичної підготовки за програмою «Лікувальний масаж» (Свідоцтво № 0058)

2004 – 2007 рр. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»,

напрям підготовки «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент організацій»,, спеціалізація «Менеджмент організації охорони здоровʼя», кваліфікація бакалавра з менеджменту

2007 – 2008 рр. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2008 р., спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент організації охорони здоровʼя», кваліфікація – менеджер-економіст

2008 – 2012 рр. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2012 р., спеціальність 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами», аспірантура по кафедрі економіки, обліку та аудиту

Додаткова освіта:

 1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти та на кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи. Тема: «Музика як засіб корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку» та тема: «Корекційна спрямованість занять з фізичної культури з дітьми із затримкою психічного розвитку», 15.12.2018 р. – 28.02.2019 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації КП 02125616/ 125-19, Кількість годин – 180 год. (6 кредитів).
 2. ТОВ «Всеосвіта», вебінар. Тема: «Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи», сертифікат № ЕSО 25509 від 24.12.2019 р. – Кількість годин – 2 год. (0,07 кредити)
 3. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача», 03.02.2020 р. – 14.02.2020 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802/0692-20 від 11.02.2020 р.. Кількість годин – 72 год. (2,4 кредити)
 4. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, на кафедрі соціальної роботи і психології, психотерапевтичний тренінг в рамках Всесвітнього дня здорового робочого середовища, тема: «Здорове робоче середовище», сертифікат від 29.09.2020 р. Кількість годин – 4 год. (0,14 кредиту)
 5. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, на кафедрі Жана Монне, міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» (в рамках імплементації проєкту кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR). Тема: «Європейська соціальна політика», «Європейська політика соціальної згуртованості», «Європейська соціальна модель», «Інклюзивна політика ЄС», «Європейська політика соціальних інновацій», «Соціальні виміри європейських політик в освіті», 17.01.2022 р. – 28.01.2022 р. Сертифікат № WS2022-000151 від 17-28.01.2022 р. Кількість годин – 120 год (4 кредити)
 6. Громадська організація «Асоціація саперів України», за напрямом EORE. Курс підготовки інструкторів України «Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами (EORE)» у відповідності до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», національного/Міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS). Сертифікат № 23756 від 05.2022 р. Кількість годин  – 30 год. (1 кредит)
 7. ГО «Платформа ОСВІТИ». Тема: «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології». Сертифікат № 592535712371 від 08.07.2022 р. Кількість годин – 6 год (0,2 кредиту)

2004 – 2008 рр. Завідувач фельдшерсько-акушерським пунктом с. Нагоряни Довжоцької сільської ради

2004 – 2014 рр. Медична сестра з масажу

 • складання алгоритмів для виконання різних видів масажу при захворюваннях кардіологічного, неврологічного та ортопедо-травматологічного профілю;
 • складання індивідуальних програм та групових програм реабілітації при захворюваннях кардіологічного, неврологічного та ортопедо-травматологічного профілю;
 • формування лікувально-фізкультурного комплексу та комплексів вправ для реабілітації, профілактики та оздоровлення;
 • індивідуальні та групові заняття;
 • заняття з корекції постави, ваги, фігури;
 • заняття при захворюваннях кардіологічного, неврологічного та ортопедо-травматологічного профілю.

2008 – 2014 рр. – викладач Камянець-Подільської філії ПВНЗ «Європейський університет»

З 2015 р. – викладач обліково-економічних дисциплін НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут»

2016 – 2017 рр. Завідувач відділення Камʼянець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату

2017 – 2018 рр. Завідувач організаційно-виховним та науковим відділом Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

2021 – 2023 рр. Керівник Студії креативної особистості України НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (.)

З 2021 р. Член громадської організації «Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів»

З 2023 р. – Член громадської організації «ЛІГА НОРД»

З 2023 р. – фахівець з фізичної реабілітації НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут»

 • Природжені та вдосконалені лідерські якості.
 • Вміння працювати на позитивний результат.
 • Знання медичної етики та деонтології.
 • Комунікабельність та відкритість у спілкуванні.
 • Креативність, відповідальність та наполегливість.
 • Активна життєва позиція щодо здорового способу життя.

Додаткова інформація:

 1. Просунутий користувач ПК:
 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, підвищення кваліфікації, назва модуля: «Сучасні ІКТ в освіті» (цифрова компетентність), 19.02.2021 р. – 06.03.2021 р. Свідоцтво ПК № 1725 від 10.03.2021 р. Кількість годин – 30 год. (1 кредити)
 3. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Онлайн-семінар. Тема: «Цифрові інструменти Google для вищої освіти». Сертифікат ЦІВО-0810 від 23.08.2022 р. Кількість годин – 2 год. (0,07 кредити)
 4. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Програма «Цифрові інструменти Google для освіти» (GDTfE) Міністерства освіти і науки України за підтримки Google Україна в межах програми «Google Digital Tools for Education/Цифрові інструменти Google для освіти» – Тема: «Цифрові інструменти Google для вищої освіти» Базовий рівень. 5.09.2022 р. – 18.09.2022 р. Сертифікат № GDTFE-02-01690 від 18.09.2022 р. Кількість годин 30 год. (1 кредит).
 5. Знання іноземних мов: володію українською, англійською.
 • «DIGIN.NET 2»: German-Ukrainian innovation network 2. Digital International Internship Program «Digital Future: Blended Learning». October 2, 2023 – November 30, 2023. Total 180 hours (6 ECTS credits)

Публікації: 26 наукових праць, більше 50 тез, 32 творчо-пошукових роботи зі студентами в збірниках науково-практичних конференцій та наукових журналах; керівництво та підготовка студентів до участі: в конференціях, семінарах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт, круглих столах тощо.

Участь у написанні колективної монографії: «Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження»: кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2021. 408 с. Тема дослідження: «Ефективність бізнес-моделей розвитку енергоефективності сільських територій», С. 270 – 277 та співавтор навчально-методичного посібника «Фінансовий менеджмент»: НРЗВО «Кам′янець-Подільський державний інститут» ВСП «Кам′янець-Подільський фаховий коледж», Кам’янець-Подільський, 2022, 234 с.

Розроблено близько 45 методичних розробок теоретичних та практичних занять, збірників тестових завдань та задач з дисциплін: «Політична економія», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Фінанси підприємства», «Економіко-організаційні основи бізнесу», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка соціальної роботи», «Технології», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий облік», «Організація та облік соціальних виплат», «Економічний аналіз», «Логістика», «Аналіз господарської діяльності», «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка і нормування праці». Написано та оформлено методичні розробки і методичні рекомендації, зокрема: Методична розробка заняття у формі квесту «У пошуках економічних істин» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка заняття у формі ток-шоу «Економічне хто зверху?» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка тренінгового заняття «Криптовалюта: сутність та перспективи поширення» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка семінарського заняття з навчальної дисципліни: «Політична економія» на тему: «Політична економія як фундаментальна суспільна наука» у форматі розважальної гри «Найрозумніший»; Методична розробка бінарного практичного заняття з навчальної дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»: «Вивчення витрат робочого часу кейс-методом з елементами ділової гри та застосуванням інформаційних технологій на підприємстві»; Методична розробка заняття наукового гуртка «Економічні студії» та студентів спеціальності 051 «Економіка»: «Креативне підприємництво у самореалізації молоді» у форматі дискусійної платформи; Методична розробка лекції з навчальної дисципліни «Економічна теорія» з використанням інтерактивного методу навчання mind maps та критичного мислення: «Державне регулювання національної економіки» та Методична розробка майстер-класу «Economic сoworking» на тему: «Реалізація ідей щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку в умовах пандемії» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік та оподаткування», а також збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» спеціальності 051 «Економіка», збірник кейсів для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» спеціальності 051 «Економіка», методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економіко-організаційні основи бізнесу» студентами заочної форми навчання РВО «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (2019 р.); навчальне відео для дистанційного навчання «Дистанційне навчання: особливості, вимоги, рекомендації», збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Економічна теорія» спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування», збірник тестових завдань для поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Економічна теорія» спеціальності 232 «Соціальна робота» (2020 р.); методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» студентами спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування»; методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» (2021 р.)

 1. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тема «Фундаментальні характеристики економічної теорії», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000340-19 від 22.04.2019 р.
 2. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тема: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача», свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02139802/0692-20
 3. Тернопільський національний економічний університет, на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, підвищення кваліфікації (стажування) з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий менеджмент», «Політична економія», тема: «Удосконалення науково-педагогічної та фахової майстерності при викладанні обліково-економічних дисциплін», (наказ від 18.11.2019 р. № 338-К/тр). Довідка № 58 від 02.03.2020 р.
 4. ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат», підвищення кваліфікації (стажування) за змішаною формою навчання по навчальним напрямкам: «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка і нормування праці», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», довідка № 83 від 19.02.2021 р.
 5. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, підвищення кваліфікації, назва модуля: «Сучасні ІКТ в освіті» (цифрова компетентність) свідоцтво ПК № 1725 від 10.03.2021 р.
 6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, на кафедрі Жана Монне, міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» (в рамках імплементації проєкту кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR), сертифікат № WS2022-000151 від 17-28.01.2022 р.
 7. Пройшла стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальному напрямку: «Менеджмент», «Планування та організація діяльності підприємства» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 23 травня 2022 р. по 04 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №04/7 від 04.07.2022 р.).

Педагогічний стаж: 11 років

Translate