Покращуймо вищу освіту разом!

Покращуймо вищу освіту разом!

Покращуймо вищу освіту разом!
Оскільки, забезпечення якості та її оцінювання є спільною справою усієї освітянської спільноти, тож запрошуємо здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників, роботодавців долучитись до заходів удосконалення якості освітньої діяльності у НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».
З метою врахування інтересів учасників освітнього процесу й інших зацікавлених сторін під час формування анкет, задля отримання якісної інформації за результатами опитування пропонуємо внести пропозиції щодо змісту анкет шляхом заповнення Google-форми за покликанням: https://forms.gle/Y7Mp2BUVrJbFTBps8
Дякуємо за співпрацю!


Translate