122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки – це сукупність теоретичних і практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. Як наукова дисципліна комп’ютерні науки виникли в середині 30-х років XX століття в результаті злиття теорії алгоритмів і математичної логіки, а також винаходи електронних обчислювальних машин.

Розділи комп’ютерних наук

В даний час в області комп’ютерних наук зазвичай виділяють такі розділи:

 • алгоритми і структури даних;
 • мови програмування;
 • архітектура комп’ютерів;
 • операційні системи і комп’ютерні мережі;
 • розробка програмного забезпечення;
 • бази даних та інформаційно-пошукові системи;
 • штучний інтелект та робототехніка;
 • комп’ютерна графіка;
 • взаємодія людини і комп’ютера.

Предметна область комп’ютерних наук в цілому може бути розділена на дві. Перша з них включає вивчення конкретних процесів обробки інформації і пов’язані з ними питання представлення даних. Друга має відношення до структур, механізмів і схем обробки інформації. Щоб застосовувати основні результати досліджень в області комп’ютерних наук, необхідно володіти навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, уявлення інформації, програмування і проектування систем.

Можливі позиції на ринку працевлаштування за спеціальністю «Комп’ютерні науки»:

 1. Адміністратор бази даних
 2. Адміністратор доступу
 3. Адміністратор системи
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 5. Інженер-програміст
 6. Програміст (база даних)
 7. Програміст прикладний
 8. Розробник комп’ютерних ігор
 9. Інженер із застосування комп’ютерів
 10. Фахівець з інформаційних технологій
 11. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 12. Фахівець з розроблення комп’ютерних програмTranslate