Студентська рада ВСП КПФК НРЗВО КПДІ


     Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.
   Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Електронна пошта Студентської ради: studradakpdi@gmail.com

План роботи Студентської Ради коледжу 2022-2023 н.р.

 

Анна Федорів
Заступник голови Студентської ради

Олена Нечитайло 
Студентський голова
Софія Боршуляк
Секретар Студентської ради
Ксенія Мельник Богдана Бондаренко Богдан Ремньов 
Іван Урбан Анна Шевченко Іванна Бевз
Ліана Підлісна Ірина Юрчик Дар’я Бєлікова
Translate