27 квітня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія.

27 квітня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія.

27 квітня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія. Запрошеними на засідання кафедри були в. о. завідувача кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій Бачинська О.М. та в. о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки Лучик В. Є.
Тимків А.О. як гарант ОП «Фінансів, банківської справи та страхування», ознайомив членів кафедри та запрошених із структурою та особливостями ОП та наголосив на необхідності внесення змін у зв’язку із прийняттям 16 грудня 2022 року Постанови КМУ № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відповідно до якого спеціальність 072 затверджено у редакції «Фінанси, банківської справа, страхування та фондовий ринок».
Члени кафедри та запрошені висловили конструктивні пропозиції щодо змін в освітній програмі та запропонували напрями її модернізації. Робоча група врахувала усі пропозиції членів кафедри та запропонувала винести їх на обговорення Ради стейкхолдерів та Студентської ради.


Translate