Власенко Юліана Костянтинівна

Власенко Юліана Костянтинівна

Посада: викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2013 р.
Тема кандидатської дисертації: «Трансформація ідеї справедливого соціального устрою: від витоків до теорії комунізму»
Email: ulianna1501@gmail.com
Дата народження: 15 березня 1985 року
Освіта: вища

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, спеціальність «Політологія», кваліфікація бакалавра політології, 2006 р.
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, спеціальність «Політологія», кваліфікація викладач соціально-гуманітарних дисциплін, 2007 р.

14.08.2007 р. прийнята на посаду провідного фахівця відділу по зв’язкам з громадськістю у Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
02.09.2010 р. прийнята на посаду завідувач кабінету кафедри філософії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
11.09.2012 р. переведена на посаду в.о. старшого викладача кафедри соціальної роботи, психології і педагогіки
02.09.2016 р. прийнято на посаду доцента кафедри гуманітарних та правових дисциплін у Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)
01.09.2020 р. прийнято на посаду викладача кафедри соціальної роботи і психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

Наукові доробки: 17 наукових праць.
Основні публікації:
1.Власенко Ю.К. Процес становлення громадянського суспільства в сучасній Україні / Ю. Власенко // Наукові праці. Серія: Політологія. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2016. – Т.214. – Вип. 272. – С. 45-48.
2.Власенко Ю.К. Національна ідея як основа інтеграційних процесів в Україні // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 116 (1). – 348 с. – С. 305-308.
3.Власенко Ю.К. Система соціального устрою давньої Індії як модель реалізації соціальної справедливості // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2016. – Вип.13. – С. 51-59.
4.Власенко Ю.К. Соціально-політичні аспекти державного регулювання питань внутрішньо переміщених осіб // Молодий вчений. – 2017. – №4 (44) квітень. – С. 33-37.
5.Власенко Ю.К. Моделі осягнення розвитку історії у науковому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – Вип. 14. – 101-108.
6.Власенко Ю.К. Українські цінності в контексті входження України до європейського простору // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2018. – Вип. 16. – 51-59.
Статті у співавторстві:
7.Власенко Ю.К., Шокер Р.І. Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – Вип. 14. – 70-76.
8.Власенко Ю.К., Адамчук С.І., Сніжицька К.Є. Вплив міграційних процесів на розвиток ресторанної справи в Україні сьогодні // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – Вип. 14. – 62-69.
9.Власенко Ю.К., Бадіца А.В. Пізнавальний інтерес як рушійна сила навчання молодших школярів // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2018. – Вип. 16. – 17-23.
10.Власенко Ю.К., Крикливець Д.О., Письменна І.С. Питання консолідації українського народу в контексті протиставлення «Схід-Захід» // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2018. – Вип. 16. – 43-51.

  1. Всесвітня Асоціація Позитивної Психотерапії, Українська Асоціація Позитивної психотерапії, Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, сертифікат консультанта №079-UKR-2014-Дн базового рівня за напрямком «Позитивна психотерапія», 11.10.2013-18.10.2014.
  2. Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова, факультет соціально-економічної освіти, Східноукраїнська асоціація арт-терапії, сертифікати №804202037, навчання за освітньою програмою «Арт-терапія у роботі з підлітками» (46 годин).
  3. Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова, факультет соціально-економічної освіти, Східноукраїнська асоціація арт-терапії, сертифікати №2512201914, навчання за освітньою програмою «Арт-терапія у роботі з дітьми» (40 годин).
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1730
Translate