Лукаш Едуард Ярославович

Науковий ступінь: кандидат психологічних  наук, 2007 р.

Тема кандидатської дисертації: «Формування психологічної

готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності»

Посада: викладач соціальних дисциплін

Emaillukashed80@gmail.com

Дата народження:24 січня 1980 р.

Освіта: вища.

Тернопільська академія народного господарства, 2002р.,

спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста

Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти,

2003 р., спеціальність «Практична психологія», кваліфікація

Практичний психолог

Професійна діяльність:

2002 р.- березень 2005 р. – старший лаборант кафедри психології Тернопільського експерементального інституту педагогічної освіти;

Березень 2005р. – серпень 2006 р. – соціальний педагог Центру практичної психології і соціальної роботи Тернопільської обласної ради;

Серпень 2006 р.- вересень2008р. – науковий співробітник Українського навчально-методичного центру практичної психологї і соціальної роботи Тернопільської обласної ради;

Жовтень 2006р.- листопад 2007р. – викладач кафедри комерційної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Тернопільський комерційний інститут»;

листопад 2007 р. – травень 2007р. – старший викладач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Тернопільський комерційний інститут»;

Травень 2005 р. – серпень 2010р. – доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Тернопільський комерційний інститут»;

Серпень 2010р. – травень 2016р. Керівник структурного підрозділу Економічний коледж;

Вересень 2016р. – по сьогоднішій день викладач соціальних дисциплін Подільського навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Напрям наукового дослідження: «Власний капітал, інтелектуальний капітал, консолідована фінансова звітність».

Наукові доробки:

  • Психологічна готовність до професійної діяльності як інтегрована характеристика розвитку особистості студентів / Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 23 квітня 2010 р. /ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші. – Тернопіль. ТКІ, 2010. – С. 38-40.
  • Ідентифікація суб’єктів споживання в економіці/ Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали ІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль,       29 квітня 2011 р. /ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші. – Тернопіль. ТКІ, 2011. – С. 142 – 144.
  • Психологія та соціальна робота: єдине поле знань /Наукові студії. Видання ПВНЗ « Тернопільський комерційний інститут». – Випуск 11, Тернопіль: «Вектор», 2011. – С.77 – 83.
  • Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою / Галицький економічний вісник ТНТУ імені Івана Пулюя,         м. Тернопіль № 2(35), 2012 / ТНТУ.; Ред. Рогатинський Р.М. та інші. – Тернопіль. ТНТУ,  2012. – С. 95-100.
  • Особистісний підхід у формуванні психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх спеціалістів/Наукові студії. Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут». – Випуск 14, Тернопіль: «Вектор», 2013. – С.40 – 44.

Участь у   Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних семінарах та конференціях:

  • Особистісний підхід до студентів-соціальних працівників у формуванні психологічної готовності до професійної діяльності // Наукові студії. Випуск 16. – Тернопіль: Тернопільський комерційний інститут. Вектор, 2014. С. 136 – 141.
  • Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти. – Тернопіль: Тернопільський комерційний інститут. Вектор, 2014. С. 29-31.
  • Сутність соціальної роботи./ Тернопіль, 17 квітня 2014 р.: Тернопільський комерційний інститут. Вектор, 2014. С. 128 – 130.
  • Чинники виникнення кризового стану на підприємстві // Екстерналії та детермінанти глобальних економічних процесів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Наук. ред. В.Ф. Мартинюк. – Тернопіль:  “ком сервіс”, 2015. С. 108 – 110.

Стажування та підвищення кваліфікації:

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,  на  кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування інноваційних соціальних технологій та методик у практиці соціальної роботи», 24. 10.2016-24.04.2017,  наказ університету від 24.10.2016р. № 202-ОС

 

Translate