051 Економіка «Економічна кібернетика»

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

           Серед освітніх програм економічного спрямування ОП «Економічна кібернетика» є найпрестижнішою, оскільки фахівці професійно володіють знаннями із правильного розуміння і ефективного використання управління будь-якими соціально-економічними системами, що формується на знаннях із економіки, математики, моделювання процесів діяльності, програмування та комп’ютерних інформаційних технологій.

        Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» спрямована на досягнення здобувачами вищої освіти необхідного рівня знань принципів і практичних прийомів управління, які базуються на знаннях з проектного управління, що необхідно для позитивного впливу на економічний розвиток національної економіки, бізнесу і суб’єктів господарювання, та особливо актуально в умовах розвитку мережі Internet, технології яких впливають на розвиток і впровадження WEB-технологій в системи управління діяльності як державних так і бізнесових структур. Таким чином унікальність та фундаментальність освітньої програми забезпечує підготовку сучасного економіста-аналітика та економіста-інформатика, який володіє технологією проектування, моделювання, аналізу бізнес-процесів, програмування та сучасними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних завдань.По закінченню навчання випускники за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» зі спеціальності «Економіка» оволодіють такими знанням та навичками:

 • Виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях.
 • Описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач за допомогою сучасних інформаційних пакетів.
 • Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
 • Використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • Виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • Проводити діагностику функціонування та розвитку суб’єктів господарювання.
 • Використовувати методичний інструментарій для оцінки та управління економічними ризиками.
 • Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
 • Проводити аналіз організаційних та економічних процесів на підприємствах ІТ-індустрії.
 • Розробляти та впроваджувати ефективні системи підтримки прийняття управлінських рішень.

По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» випускники можуть займати посади:

        Посади, які можуть отримати наші випускники численні та різноманітні, з акцентом на фінансовий сектор (включаючи банківський, фінансовий аналіз, прогнозування, бухгалтерський облік, податкові консультації, страхування і торгівлю). Також випускники освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» можуть працювати у сфері маркетингу та інформаційних технологій.

       Згідно класифікатора професій ДК 003:2010 із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259 Розділ 1. 123 Керівники функціональних підрозділів; 1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; 1238 Керівники проектів та програм; 1239 Керівники інших функціональних підрозділів; 13 Керівники малих підприємств без апарату управління; 1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі.

       Робочі місця в університетах, наукових організаціях (викладач закладу вищої освіти, асистент, методист з економічної освіти, науковий співробітник). Робочі місця на підприємствах різних типів власності (економіст, економічний радник, економіст-фінансист, аналітик зі стратегічного планування, консультант із економічних питань, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, консультант з ефективності підприємництва). Робочі місця в органах державного управління (радник з економічних питань, фахівець з державних закупівель). Ведення власного бізнесу (приватне підприємництво).

       Згідно класифікатора професій ДК 003:2010 із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259 Розділ 2. Професіонали. коди 2111.1-2490 2441.2 Економісти, 2419.2 Професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 23 Викладачі; 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Translate