Сектор планування та організації освітнього процесу


Сектор планування та організації освітнього процесу


Пушкар Інна Миколаївна 

Посада: фахівець з навчально-методичної роботи
Дата народження: 14.10. 1980 р.
E-mail: innapush@ukr.net
Освіта: вища
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2006 р. спеціальність: «Менеджмент організацій», кваліфікація: магістр з менеджменту.


Основними напрямами роботи сектора  є:

  • керівництво, аналіз, контроль за складанням розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій та їх дотримання кафедрами/цикловими комісіями.
  • методично обґрунтоване планування і організація освітнього процесу;
  • організація і контроль за проведенням державної атестації випускників;
  • організація взаємодії кафедр/циклових комісій коледжу при розробці на базі нормативних документів основної навчальної документації: робочих навчальних планів і графіків навчального процесу для всіх спеціальностей і форм навчання; 
  • облік педагогічного навантаження викладачів;
  • організація планування освітнього процесу на рівні коледжу і контроль за його виконанням усіма навчальними підрозділами коледжу;
  • координацію та аналіз роботи кафедр/циклових комісій коледжу щодо організації підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • вивчення, узагальнення й упровадження передового досвіду щодо удосконалення освітнього процесу.

Translate