НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ І НАУКОВИЙ ВІДДІЛ

КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО І НАУКОВОГО ВІДДІЛУ

 

Тимків Андрій Олександрович

Посада : керівник навчально-методичного і наукового відділу,  викладач  кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

E-mailandriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища

 

  • сприяння підвищенню значущості науково-дослідної, інноваційної та методичної діяльності й перетворенню науки та інновацій у визначальні чинники якісного розвитку освітнього процесу, розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів Інституту;
  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України в контексті інклюзії;
  • координація здійснюваної в Інституті науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної і технологічної роботи;
  • розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних наукових-дослідних проєктів і програм при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією; використання прийнятих в міжнародній практиці форм міжнародних наукових обмінів;
  • підготовка абітурієнтів до вступу в Інститут;
  • надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.
Translate