Накази науково-методичної роботи

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ (РУБІЖНОЇ АТЕСТАЦІЇ) НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ ЗА РВО «ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ»
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ, ЇЇ СКЛАДАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ (ЗАРАХУВАННЯ)НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
world2ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ І ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ ПЕДАГОГІЧНИМ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА СТУДЕНТІВ НА САМОСТІЙНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН
world2МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ
world2РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ, НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ
world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ
world2РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ КАФЕДРИ «ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ»
Translate