Палилюлько Оксана Михайлівна

Палилюлько Оксана Михайлівна

Посада: в.о. декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2012 р.
Тема кандидатської дисертації: «Діяльність громадсько-господарських товариств з поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919-1938рр.)»
Email: Palelulko1980@ukr.net
Дата народження: 19 жовтня 1980 р.
Освіта: вища

 1. Кам’янець-Подільський державний університет., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація вчитель історії і правознавства, 2003 р.
 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач історії, 2009 р.

01.09.2004 р. прийнята на посаду вчителя історії Кам’янець-Подільського НВК № 9
01.09.2006 р. обіймала посаду педагога-організатора
01.09.2010 р. – 31.06.2012 р. – асистент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету за сумісництва;
01.09.2014 р. – 30.08.2016 р. – вчитель історії, керівник МАН секція історія, соціальний педагог, педагог-організатор;
01.09.2016 р. – по даний час – викладач історії та соціальних дисциплін НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ”.

Напрям наукового дослідження: «Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку».

Наукові доробки: 40 наукових праць. 

Основні публікації:

1.Палилюлько О. М. Соціальна робота – важливий напрямок роботи земств Поділля (1911-1920 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник на наукових праць. Камʼянець-Подільський: Оіюм. 2016. Т. 23: Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського. С. 263-269.
2.Палилюлько О. М. Історія князівської благодійності в Київській Русі // Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський: Медобори, 2017. В.28. С.104-114.
3. Палилюлько О.М. Соціальна робота органів державної влади та місцевого самоврядування Подільської губернії (1904-1905рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. Випуск 26. 2019. С.195-97. 2019. С.185-86
4.Стецюк В. Б., Палилюлько О. М. Російські війська у Правобережній Україні та архітектурна спадщина регіону (кінець ХУШ – початку ХХ ст.) Гілея. Науковий вісник. Випуск 151. Ч. 1. Історичні науки. 2019. С.153-157
5 Стецюк В. Б., Палилюлько О.М., Гуменюк І. М. Досвід земських органів самоврядування та благодійна діяльність в Російській імперії кін. ХІХ – п. ХХст. Гілея. Науковий вісник. Випуск 152. Історичні науки. 2020. С.163-167
6.Палилюлько О. М Шляхи покращення реабілітації дітей з особливими поребами // Збірник науково-методичних праць Вектор. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С.236-238.
7. Присакар В.В., Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Етнокультурна компетентність як невід’ємна складова у підготовці майбутніх соціальних працівників в умовах поліетнічного регіону Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Одеса: Го «Південна фундація педагогіки» 2017. 192с., С.88-92
8. Палилюлько О.М Особливості формування особистості дітей та молоді з особливими освітніми потребами Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: 2018. 354с., С. 316-318.
9. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Філософія комунікативної культури сучасного викладача у вищій школі // Збірник тез наукових робіт Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2018 120с., С.- 82
10. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та перспективи // Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХ столітті. Харків. 2018. 104с., С.25-29
11.Палилюлько О.М., Волошин Я.Й., студентка І курсу спеціальності «Соціальна робота» Комунікативна культури викладача у вищій школі // Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки Одеса. 2018. 136с., С.130-132
12.Палилюлько О.М., Цупа Л. О., Камінська В.В., студентки І курсу спеціальності «Соціальна робота» Зародження інклюзивної освіти в Україні // Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки Одеса. 2018. 136с., С.46-48
13.Завадська І.М., Палилюлько О.М. Вища освіта України в умовах модернізації. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р., м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.414-416.
14.Стецюк В.Б., Палилюлько О.М. Вищий навчальний заклад інклюзивної освіти на Поділлі. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р. м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.416-419.
15.Коруняк О.П., Палилюлько О.М. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища вищої освіти. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Камʼянець-Подільський 19-20 квітня 2019р. м. Камʼянець-Подільський, 2019. С.286-289.
15. Палилюлько О.М., Гуменюк І.М. Історія та розвиток князівської благодійності в Київській Русі. Міжнародної наукова конференція, секція Історія В.5, Перемишль, 2019. С.91-95.
16. Палилюлько О.М., Вища освіта в умовах модернізації. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук ХХІ століття: збірник наук. праць міжн. наук. – практ. конф. 15-16 березня 2019р. частина І, Одеса, 2019. С. 105 -106.
17. Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Основні напрями економічного розвитку підприємств у сучасних умовах. Актуальні проблеми соціально – економічних систем трансформаційної економіки: зб. тез доп. V всеукр. наук. – практ. конф. м. Дніпро 11-12 квітня 2019р. Дніпро, 2019. С.293-296.
18. Завадська І.М., Палилюлько О.М. Культура та побутовий розвиток населення Поділля наприкінці ХVІІІ в першій половині ХІХст. Культура основи суспільства: тези доп. всеукр. наук. – теорет.конф. м. Камʼянець-Подільський 16-17 травня 2019р. м. Камʼянець-Подільський
2019р. С.273-275.
19. Палилюлько О. М. Загалевич В. Л. Специфічні особливості соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріорітетні напрямки досліджень: збірник наук. робіт учасн. міжнар. нак.-практ. конф., м. Київ 31 травня-1 червня 2019р. Київ, 2019. С. 91-96.
20. Палилюлько О.М., Стецюк В.Б. Поділля у 1793-1917р.р.: матеріали ІІІ всеукр. конф. Наукові праці Камʼянець-Подільський історичний музей заповідник, Т 3., Камʼянець-Подільський 19 квітня 2019 р. С. 71-73.
21. Палилюлько О.М. Волошин Я.Й., Організація самостійної роботи студентів у вищій школі. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. м. Маріуполь 17 травня 2019 р. м. Маріуполь, 2019, С.79-80.
22.Палилюлько О.М., Дужева О.Г., Пещанюк Н.О. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів з обмеженими можливостями /Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018, С. 233-239.
23. Палилюлько О.М. Соціальна допомога як напрям діяльності єврейських громадських об’єднань Камянець-Подільського (кін. ХІХ-поч. ХХст.) Науковий вісник. Випуск 149. Історичні науки. 2019. С.119-121
24.Гуменюк І.М., Палилюлько О.М. Князівська благодійність в київській Русі як модель соціального захисту населення. Науковий журнал. Вектор Поділля . 2019. Випуск № 2. Кам’янець-Подільського С. 296-303
25. Палилюлько О.М. Квецко І.І., Девіантні форми поведінки у спортсменів. Матеріли І Міжнародної наукової студентської конференції Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019р. Кам’янець-Подільський 2019. Т. 3. С. 56-58

 1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, з 24 жовтня 2016 року по 24 квітня 2017 року відповідно до наказу від 24 жовтня 2016 №202-ОС
 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, при кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, з 26 квітня 2018 року по 28 травня 2018 року відповідно до наказу від “26” квітня 2018 року за № 224-К.
 3. Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної роботи за програмою підвищення кваліфікації (стажування), тема “Соціальне забезпечення як складова соціальної політики держави” з 21.10.2019 по 21.04.2020, наказ університету від 21.10.2019р. № 303-К/тр.
 4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1735
 5. Роль соціального виховання в розвитку публічної дипломатії. 180 годин. Період 07.09-25.09.2020. м. Київ. Фонд громадської дипломатії
 6. Вища  Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) на Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як  складової безперервного професійного навчання впродовж життя. Стажування 25.10.2021р.-03.12.2021р. Програма складається із 6 модулів, кожен з яких має 30 годин (1 кредит EСTS). Всього – 180 год (6 кредитів EСTS).
 7. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, стажування при кафедрі педагогіки, Тема стажування «Сучасні проблеми вдосконалення освітнього процесу в ЗВО» (у період з 03.10.2022. по 03.01.2023.), обсяг (тривалість) стажування: 180 год. (6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво № 14/23 від 2012 січня 2023р.
 8. Certificate of Participation THIS IS TO CONFIRM THAT ID: FZ126329 Has attended training on Psychological First Aid, Self care and Mitigation of Burn-Out and Compassion Fatigue for Care-providers Total Training Hours – 28 November 2023
 9.  Університет прикладних наук Анхальт (Hochshule AnhaltHSA), за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) в рамках проєкту «DigIn.Net 2 – німецько-українська мережа цифрових інновацій». Міжнародне стажування. Тема: “Digital Future: Blended Learning”. 02.10.2022р. – 30.11.2023р. Сертифікат DN № 202311297 . Обсяг (тривалість) стажування: 180 год. (6 кредитів ЄКТС). Досягнуті результати: оволодіння методичними аспектами організації змішаного або дистанційного навчання; цифровими технологіями комунікації та співпраці; інструментами для створення цифрового освітнього контенту.  http://digin.net
Translate