День української писемності та мови

День української писемності та мови

Щорічно 9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови. Мова є для нас  найважливішим  засобом  спілкування і пізнання, одним із ключових факторів незалежності країни,  засобом наближення нас до П Е Р Е М О Г И  над ворогом.

Цьогоріч святкування у НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам՚янець-Подільський фаховий коледж  розпочалося участю викладачів та студентів у науковій конференції «УКРАЇНСЬКА МОВА І НАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»,  організованій  8 листопада 2022 р. у Хмельницькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом (кафедра фундаментальної підготовки Хмельницького інституту МАУП) за тематичними  напрями:

1. Цивілізаційно-культурний розвиток України в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

2. Українська мова у сучасному інформаційному просторі.

3. Нормативно-правові документи щодо мовної політики в Україні на сучасному етапі.

4. Державна мовна політика в галузі освіти України.

5. Формування духовної культури особистості через менталітет та мову українського народу.

6. Мовне середовище учнівської та студентської молоді: виклики сучасності.

Учасники підготували і виголосили доповіді:

 1. Пещанюк Надія Олексіївна, викладач зарубіжної літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Формування  мовної стійкості здобувачів на заняттях дисциплін гуманітарного циклу в закладі передвищої освіти

 1. Юрчик Ірина Миколаївна, студентка І курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Розвиток медіаграмотності та критичного мислення у здобувачів освіти

Науковий керівник: Пещанюк Надія Олексіївна, викладач зарубіжної літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

 1. Лосяцька Анастасія Валеріївна, студентка І курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Формування духовно творчої особистості засобами літератури

Науковий керівник: Пещанюк Надія Олексіївна, викладач зарубіжної літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

 1. Сторожук  Наталія Романівна,  викладач української літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Становлення української мови і  її роль у формуванні політичної нації в Україні

 1. Бурлак Анна Олександрівна, студентка 2 курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».  

Мова як художньо-чуттєве відтворення світу

Науковий керівник: Сторожук  Наталія Романівна,  викладач української літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

 1. Баша Емілія Ігорівна, студентка 2 курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Роль мови в національному відродженні України

Науковий керівник: Сторожук  Наталія Романівна,  викладач української літератури циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

 1. Боровисюк Таїса Василівна, викладач української літератури  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Критичне мислення у контексті вивчення української літератури в закладі фахової передвищої освіти

 1. Боршуляк Софія Ігорівна, студентка І курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Мова і війна: сучасний український вимір

Науковий керівник: Боровисюк Таїса  Василівна, викладач української літератури  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

 1. Кушнір  Тетяна  Михайлівна, викладач   української мови  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Мова інформаційної війни як виклик сьогодення

 1. Колісник Марина Ігорівна, викладач української та англійської мов циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Стрес як причина психосоматичних розладів

 1. Юрчик Ірина Миколаївна, студентка І курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Використання неологізмів у засобах масової інформації

Науковий керівник: Колісник Марина Ігорівна, викладач української та англійської мов циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

 1. Підгорна Олександра Сергіївна, студентка І курсу ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Філологія як мистецтво розуміння

Науковий керівник: Колісник Марина Ігорівна, викладач української та англійської мов циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

13. Козак Раїса  Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач української мови  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Сучасний художній текст як продукт мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

 1. Нікуліна Ауріка, студентка ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Порушення мовних норм у програмах українського телебачення

Науковий керівник: Козак Раїса  Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач української мови  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

 1. Коваленко Микола, студент  ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Фемінітиви із суфіксом  –ин-я у правописній системі української мови.

Науковий керівник: Козак Раїса  Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач української мови  циклової комісії соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін, ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

16.  Присакар Володимир Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

Соціалізація та інкультурація у контексті формування мовної особистості  майбутнього фахівця соціальної роботи в інклюзивному середовищі.

 1.  Венгерська Вікторія, студентка ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Засоби мовної самохарактеристики особистості в оголошенні про знайомство.

Науковий керівник: Присакар Володимир Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

 1.  Боршуляк Ірина, студентка ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Мовлення як компонент професійної підготовки і особистісного розвитку майбутнього соціального працівника.

Науковий керівник: Присакар Володимир Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

19.  Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

Мовна ситуація у студентському інклюзивному середовищі: соціально-психологічні основи.

20.Беженар Катерина, студентка ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Мовлення  як спосіб взаємодії між людьми в умовах воєнного стану.

Науковий керівник: Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

21. Боденчук Вікторія, студентка ІV курсу  НРЗВО  «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Мовлення  як засіб  контролю і самоконтролю  в умовах війни.

Науковий керівник: Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент  кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської  НРЗВО «Камʼянець-Подільський державний інститут».

Конференція пройшла у цікавій науково-творчій атмосфері.

СВЯТО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!

ЗАВТРА, 09 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ О 11.00  ГОД., ЗАПРОШУЄМО УСІХ ДО УЧАСТІ У НАПИСАННІ РАДІОДИКТАНТУ.

Успіхів усім.

ПАМЯТАЙМО: БЕЗ МОВИ НЕМАЄ НАРОДУ!!!


Translate