Гльос Ірина Романівна

Гльос Ірина Романівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: glosira@ukr.net
Дата народження: 12 серпня 1980 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Інноваційні освітні технології у формуванні компетентності підприємливості фахівця

Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку (спеціалізація «Контроль і ревізія»).

Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

2001 р. – касир, ТзОВ «Партнер-1».

Січень 2004 р. – по даний час – викладач економічних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу; обіймала посаду голови циклової комісії економічних дисциплін (2013-2017 рр.).

2016-2017 р.р. – бухгалтер, ОСББ «ПРОМІНЬ 2016».

Бізнес-ідеї та проекти:

 1. Бізнес-ідея створення cпортивно-розважального комплексу «Crazy Time» (надання послуг з болдерінгу та пейтболу)
 2. Бізнес-ідея створення підприємства з переробки відходів «ЕкоПлан»
 3. Бізнес-ідея створення шоколадної фабрики «Гормон щастя»
 4. Бізнес-ідея створення туристично-екскурсійного природничо-охороного центру «Атлантида» (охорона і відтворення природного середовища навколо печери «Атлантида» с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.)
 5. Бізнес-ідея створення центру соціальної реабілітації для дітей з девіантною поведінкою «Світлий шлях»
 6. Проект реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія»
 7. Проект «Відходи – в доходи!»

 Навчальні та навчально-методичні розробки:

 1. Робочий зошит для проходження навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємствах»
 2. Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємствах»
 3. Збірник лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи»
 4. Методична розробка «Впровадження тренінгових форм навчання на заняттях з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» в процесі економічної освіти»
 5. Збірник лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»
 6. Збірник лекцій та лекцій для самостійного опрацювання студентами з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»
 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Політична економія»
 8. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Політична економія»
 9. Робочий зошит для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
 10. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
 11. Термінологічний словник з предмету «Політична економія»
 12. Термінологічний словник з предмету «Економіка підприємства»
 13. Завдання і методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система»
 14. Методичні рекомендації до виконання практичних занять за темою «Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів і стратегічного оцінювання бізнесу» за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Економіка»
 15. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Політична економія»

Основні наукові статті:

 1. Гльос І.Р. Формальність і реалії працевлаштування людей з інвалідністю в Україні // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Іновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип.2.  Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С. 94-95.
 2. Гльос І.Р. Сучасні пріоритети розвитку економіки України // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017 – С. 30-32.
 3. Гльос. І.Р. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018. 354 с.
 4. Гльос І.Р. Визначення показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід: URL: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/education/40422/
 5. Гльос І.Р. Лекція з елементами проблемного навчання. Маркетингова політика комунікацій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід: URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/46315/
 1. Лютий 2021 р. – ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», вернісаж-практикум за темою «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти».
 2. 01.03.21 р. – 10.04.21 р. – ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», курс інтерактивного навчання підприємництва за допомогою бізнес-стимулятора ViAL+.
 3. Червень 2021 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів.
Translate