Гарбарець Ірина Алініївна

Гарбарець Ірина Алініївна

Посада: в.о. директора коледжу, викладач економічних  дисциплін,  голова педагогічної ради;
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email:
irinagarb1976@gmail.com

Дата народження: 19 серпня 1976 р.
Коло наукових інтересів: Ринок цінних паперів в Україні: особливості розвитку та функціонування.

 1. Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету, 2010 р. базова вища освіта за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація з фінансів.
 2. Тернопільський національний економічний університет, 2011 р., повна вища освіта за спеціальністю «Фінанси» та кваліфікація магістра з фінансів.

В період з 2012 року по 2015 рік працювала у Тернопільському національному економічному університеті на посадах бухгалтера, завідувача бібліотечним сектором, інспектор з навчальної роботи.

З 2015 року по 2017 рік працювала в Кам’янець-Подільському планово-економічному технікумі-інтернаті на посадах вихователя, в.о. методиста, провідного фахівця з профорієнтації випускників навчального закладу.

З вересня 2017 по серпень 2019 року призначена на посаду завідувача навчально-методичного відділу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

З вересня 2019 року по грудень 2021 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

З 20.05.2021 р. є членом Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»,  (паспорт № 004474).

З січня 2022 року призначена на посаду в.о. директора  ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Підготовлені  посібники, монографії  у співавторстві:

 1. Загальнодержавні фінанси: навчально-методичний посібник для студ. першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти / Тріпак М.М., Гарбарець І. А; за ред. к.е.н. доц., заслуженого працівника освіти України  М. Тріпака Кам’янець-Подільський: ТНЕУ, 2020. 433 с.
 2. Литвин З.Б., Гарбарець І.А. Класифікація фінансової звітності як об’єкта аналізу та аудиту. Економічна експертиза: теорія, методологія та організація. Монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Михайла ЛУЧКА. Тернопіль, ЗУНУ. 2021. С.197-209

Опубліковані статті:

 1. Тріпак М.М. Гарбарець І. А. Мотивація та менеджмент суб’єкта інклюзивної освітньої інституції в умовах глобального економічного розвитку. Економічний аналіз, 30 (4) 2020 С. 157-163

Опубліковано статті у нефахових виданнях України:

 1. Гуменюк І.Л., Гарбарець І.А. Молодіжна політика держави / Materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019» , 07 -15 czerwca 2019 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. С- 38-40. ISBN 978-966-8736-05-6
 2. Гуменюк І., Гарбарець І. Екологічний аудит: організація та методика проведення. Modern science and practice. Abstracts of XV іnternational scientific and practical conference. Varna, Bulgaria 2020. Pp. 168-171
 3. Тимків А.О., Гарбарець І.А. Соціальне підприємництво у становленні інклюзивного суспільства / Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 51-63
 4. Тимків А.О., Гарбарець І.А. Корпоративна соціальна відповідальність банків України в контексті розвитку інклюзивного суспільства. Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), Т. А. Марчак (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2021. Вип. 4

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Гарбарець І.А. Інклюзивна модель діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), О. Н. Коркушко ( заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С.219-223
 2. Гарбарець І.А. Любий Р.М. Особливості пропозиції ринку праці молоді з інвалідністю / Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.    С171-174.   ISBN 978-966-654-456-1
 3. Гуменюк І.Л., Гарбарець І.А. Молодіжна політика держави / Materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019» , 07 -15 czerwca 2019 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. С- 38-40. ISBN 978-966-8736-05-6
 4. Тріпак М.М., Гарбарець І.А. Генезис спеціальних інклюзивних інституцій в сучасних умовах / Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С. 27-31
 5. Тріпак М.М., Гарбарець І.А. Психологія фінансово-економічної діяльності інклюзивного коледжу у сфері оздоровчої парадигми / Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика:
  матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології . 2020. С. 74-82.
 6. Тимків А.О., Гарбарець І.А. Нова парадигма «Економічного шоку» / Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у 2-х т. Т.1 Ч.1./ За заг.ред. В. І. Мельник. Тернопіль: Крок, 2020. С. 197-200
 7. Гарбарець І.А. Елементи фінансової інклюзії в сучасних умовах господарювання суб’єктів соціуму. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 27-28 травня 2021р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2021. С. 42-46

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Любий Р.М. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні // «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах» Всеукраїнський економічний форум 18 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський.
 2. Бойчук Н.М. Аудит ефективності використання бюджетних коштів/

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. Т.1. Економічні науки. С. 96-100

 1. Любий Р.М. Державний фінансовий аудит вищої освіти в Україні в сучасних умовах / Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Т.1. Економічні науки. С. 121-125
 2. Демчакова (Гелета) Ю.О. Українська молодь в економічному та соціально-правовому аспекті / Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства. Збірник матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець- Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С.73-76
 3. Житарюк Д.Г. Соціально-економічні наслідки в умовах пандемії. Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (12-13 листопада 2020 р., м. Кам’янець-Подільський).
 4. Maroncelli Edoardo. Financing education in the world on a pandemic. Молодь

і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 11-12 листопада 2021р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2021. С. 168-170.

 1. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Фінанси», тема «Особливості розвитку страхового ринку України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з начальної дисципліни «Гроші та кредит», тема «Аналіз валютного курсу України в умовах кризису», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 3. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Інвестування», тема «Кредитно-інвестиційна діяльність банків України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 4. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Управління витратами», тема «Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції», 12.11.2018 – 12.12.2018, свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.12.2018р. № 24
 5. Міністерство освіти і науки України “Особливості сучасного освітнього середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладача. НУШ.”, тема “Створення якісної презентації та розробка власного шаблону” 23.07.2020-24.07.2020; Сертифікат №997953942-8 від 27.07.2020р.
 6. Міністерство освіти і науки України Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи “Ефективне управління освітнім процесом”; тривалість навчання – 16 годин; Сертифікат СС38282994/2758-20 від 10.12.2020р.
 7. Стажування на виробництві (за напрямом “Фінанси гроші та кредит”) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №82 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
 8. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1724
 9. Гарбарець І. А. пройшла стажування без відриву від освітнього процесу на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Фінанси», «Гроші і кредит» на базі АТ «Таскомбанк» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 23 травня 2022 р. по 04 липня 2022 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №04/6 від 04.07.2022 р.).
Translate