15 вересня 2022 року проведено засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка

15 вересня 2022 року проведено засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка

15 вересня 2022 року за ініціативи в.о. ректора Тріпака М.М. під керівництвом доцентів кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, к.е.н. Слободяна В.Д., к.е.н. Кушнір Л.А. проведено засідання студентського науково-дискусійного клубу «Баланс» з організаційних питань та наукової тематики проведення гуртка.
На засіданні гуртка були присутні члени кафедри та студенти-гуртківці.
Науковий гурток є формою оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для обліково-фінансової системи країни.
Робота у гуртку забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. За результатами роботи гуртка відбувається обговорення проблем фінансової, податкової систем України відповідно до визначеної тематики засідання. Результатом обговорення є визначення студентами спільно з провідним викладачем кафедри (фахівцем у визначеній проблематиці) напрямів вирішення зазначених проблем та публікація наукових праць.

Translate