Рішення трудового колективу

Рішення трудового колективу

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 16.10.2019 № 3/1617-19 «Щодо здобуття статусу закладу фахової передвищої освіти» Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем проведено збори трудового колективу щодо подальшої діяльності.

Відповідно до 28 статті Закону України закладами фахової передвищої освіти є фаховий коледж, військовий коледж сержантського складу та фаховий коледж із специфічними умовами навчання. Зокрема, фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття: фахової передвищої освіти; профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування; професійної (професійно-технічної) освіти; початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» з урахуванням, внесених Прикінцевими та перехідними положеннями Закону, заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти) може набути статус коледжу в системі вищої освіти за умови, якщо реальний обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу.

Відповідно до Протоколу № 1 Загальних зборів трудового колективу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу від 23 жовтня 2019 р., присутніми на зборах працівниками закладу ухвалено рішення про утвердження статусу коледжу – закладу вищої освіти (рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів): «за» – 103, «утрималось» – 4, «проти» – 0), а також про делегування повноважень Вченій раді Коледжу щодо створення структурного підрозділу ПоСпецНаРСЕК – закладу фахової передвищої освіти (рішення прийнято одноголосно (більшістю голосів): «за» – 107, «утрималось» – 0, «проти» – 0) (Наказ від 28.10.2019 №342 «Про створення структурного підрозділу закладу передвищої освіти», протокол загальних зборів трудового колективу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу № 1 від 23 жовтня 2019 р.).

Вченою радою закладу створений структурний підрозділ коледжу – заклад передвищої освіти (Подільський навчально-реабілітаційний заклад фахової передвищої освіти ПоСпецНаРСЕК) (Наказ від 28.10.2019 р. №342 «Про створення структурного підрозділу закладу передвищої освіти», протокол № 2 засідання Вченої ради від 23.10.2019 р.).


Translate