Виборча комісія

Склад Виборчої комісії

Голова Виборчої комісії:
Праскова Лариса Василівна, помічник ректора НРЗВО «КПДІ».

Заступник голови Виборчої комісії:
Гуменюк Ірина Леонтіївна, в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С.Юрія НРЗВО «КПДІ».

Секретар Виборчої комісії:
Валіцька Людмила Олегівна, голова первинної профспілкової організації НРЗВО «КПДІ».

Члени Виборчої комісії:
Галкін Максим Віталійович, здобувач (ОС Бакалавр) НРЗВО «КПДІ»;
Макогнюк Людмила Яківна, практичний психолог НРЗВО «КПДІ»;
Палилюлько Оксана Михайлівна, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської НРЗВО «КПДІ»;
Пещанюк Надія Олексіївна, завідувач відділення ВСП Кам’янецьПодільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»;
Сторожук Наталія Романівна, в.о. начальника психолого-педагогічного відділу НРЗВО «КПДІ»;
Тимків Андрій Олександрович, заступник керівника навчально-методичного відділу НРЗВО «КПДІ»;
Шморгал Ольга Іванівна, в.о. заступника директора з АГР ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ».

Протоколи засідань Виборчої комісії

Translate