Social project “Innovations in social assistance in Ukraine”

Соціальний проєкт «Інновації в соціальній допомозі в Україні»

Влітку 2023 року відбувся навчальний візит делегації НРЗВО КПДІ до Румунії в рамках проєкту “Інновації в соціальній допомозі в Україні” (Румунія, м. Брашов) (Палилюлько О.М., Сторожук Н.Р., Волощук М.Б., Квітінська М.В.), що координується Diakonie Baden (Німеччина), Федерацією соціальних НКО Трансільванії, у співпраці з ASproAS (Асоціація соціальних помічників Румунії та Соціальна робота України); проект здійснюється за підтримки Фонду Баден-Вюртемберг (Німеччина).

Працівники факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти, а також студентка Іванова Богдана за ОС бакалавра 231 Соціальна робота разом з усіма учасниками відвідали Центр для осіб з інвалідністю, а також магазин, в якому працюють особи з інвалідністю, ознайомились з сучасними практиками  різних видів реабілітації та розвитку осіб з інвалідністю, їх соціалізації до сучасних умов життєдіяльності суспільства. Окрім того, під час навчання відбувся майстер клас, присвячений

фандрайзингу. Брали участь у тренінгу, який передбачав ознайомлення з соціальними послугами та співпрацею організацій в Румунії, м. Брашов, які надають соціальні послуги для дітей з інвалідністю. Працівниками та студентами факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти, Психолого-педагогічного відділу було розроблено проекти, зокрема, «Victory» для військовослужбовців та членів їх сімей на базі літнього табору «Надія» НРЗВО КПДІ та “NaDiia” для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Social project “Innovations in social assistance in Ukraine”

The educational visit of the ERIHE KPSI delegation to Romania within the framework of the project “Innovations in social assistance in Ukraine” (Romania, Brasov) took place in the summer of 2023 (Oksana Palyliuko, Natalia Storozhuk,  Maryna Voloshchuk, Maryna Kvitinska), coordinated by Diakonie Baden (Germany), the Federation of Social NGOs of Transylvania, in cooperation with ASproAS (Association of social assistants of Romania and social work of Ukraine); the project is supported by the Baden-Württemberg Foundation (Germany).

Faculty employees of the socio-psychological activity, rehabilitation and professional education, as well as Ivanova Bohdana, a student of the BSC 231 Social work together with all the participants visited the Center for persons with disabilities, as well as a store where persons with disabilities work, got acquainted with modern practices of various types of rehabilitation and development of persons with disabilities, their socialization to the modern conditions of society. In addition, a master class dedicated to fundraising was held during the training.

They took part in the training, which involved familiarization with social services and the cooperation of organizations in Romania, Brasov city, which provide social services for children with disabilities. Projects, in particular, “Victory” for servicemen and their family members on the basis of the “Nadiia” summer camp of ERIHE KPDI and “NaDiia” for children with musculoskeletal disorders were developed by employees and students of the faculty of social and psychological activities, rehabilitation and professional education, psychological and pedagogical department.

Translate