Слюсар Н.В


Слюсар Надія Василівна

Посада: викладач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

Email: slusar.nadin@gmail.com
Освіта:вища, спеціальність – лікар ветмедицини; середня спеціальна, спеціальність – медична сестра
Коло наукових інтересів:Вплив антибіотиків різних груп на імунітет тварин різних видів і організм в цілому, за бронхолегеневих та гастродуоденальних хвороб та методи їх фармакотерапії

Освіта: вища, спеціальність – лікар ветмедицини.
Освіта: середня спеціальна, спеціальність  – медична сестра.

• З 1990 по 1991 рік асистент кафедри нормальної і патологічної морфології.
• З 1991 по 1994 рік здобувач аспірантури на кафедрі нормальної і патологічної морфології ФВМ.
• З 1994 лікар ординатор на кафедрі хірургії і акушерства.
• З 1998 по 2000 рік – асистент кафедри внутрішніх хвороб і гігієни тварин.
• З 2000 по 26.02.2017 рік доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології.
• З 27.02 2017 року, у звʼязку із реформуванням кафедр доцент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни ПДАТУ.

Наукові статті:

1. Фармакотерапевтична ефективність препарату Діоксизоль при лікуванні ран у собак/ Materialy X mezinarodni vedesko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti-2014”.- Dil 25. Lekarstvi. Zvero lekar-stvi.:Praha. Publishing House “Educacion and Science” s.r.o-112 stran (c.94-96)
2. Вплив різних доз тілану на обмінні процеси і продуктивність курей.// Науково-техніч ний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових доба вок.-Львів, 2015.-Вип.15,№1.-С.105-108.
3. Фармакотерапевтична ефективність препарату Діоксизоль за ускладнених ран.// Науково-техніч ний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.-Львів, 2015 (2015).-Вип.15, №2,3.-С.107-109.
4. Фармакотерапевтична ефективність апраміцину і флумекіну, у порівняль- ному аспекті, за катаральної бронхопневмонії. // Науково технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових доба вок.-Львів, 2015 (2015).Вип.15,№4.- С.105.
5. Слюсар Н.В., Маленький І.А Вплив антибактеріальних препаратів на обмін мікроелементів у курей // Слюсар Н.В.,Маленький І.А/ Науковий вісник Львів. Держ. академ. вет. мед./ присв`ячений 100-річчю від дня народження С.З. Гжицького/, Львів, 2000.
6. Слюсар Н.В. Фармакологія з основами біотехнології вітамінів та їх препаратів/ Монографія, Вороніж, Істоки.-1998.-144с.
7. Слюсар Н.В Ефективність ступеневої антибіотикотерапії при катаральній бронхопневмонії.// Слюсар Н.В.Канюка О.І., Павлів О.В. //Науковий вісник, м. Суми, Сумський ДАУ. -2007.-295с.
8. Слюсар Н.В. Вплив антибіотиків на гормоноутворюючі процеси в організмі тварин./ Матеріали міжнародної наук. конф. присвяч. 135-річчю Казаньскої Державної академії вет.медицины ім. Н.Е. Баумана, ч.1, Казань, 2007.-С.102-105.
9. Канюка О.І., Маленький І.А., Слюсар Н.В. Фармакотерапевтичні ветеринарні препарати./ Довідник.- Львів.- 2011.-479 с.
10. Слюсар Н.В. Зміни в біосинтезі білків печінки та скелетної мускулатури у курей під впливом антибіотиків. Матеріали ХХХV1 Всеукр.наук.-практ.інтернет-конф. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» – Переяслав-Хмельницький.- 20 жовтня 2017 р. -303 с.,(8-11).
11. Слюсар Н.В., Ушкалов В.В., Данчук В.В. Антибіотикорезистентність мікро- та макроорганізму. Аграрна наука та освіта Поділля: зб. міжнар. наук. практ.конф., ч.1(14-16 березня 2017 р. м. Кам.-Под.) Тернопіль: крок, 2017.381 с.(322-325).
12.Слюсар Н.В. Особливості застосування протимікробних препаратів за бронхолегеневих патологій. Аграрна наука та освіта Поділля: зб.наук.пр. міжнар.наук.практ.конф., ч.1(14-16 березня 2017 р. м.Кам.-Под.) Тернопіль: крок, 2017.381 с. (С.359-361).
13. Слюсар Н.В. Особливості кінетики біотрансформації ліків та можливість її зміни під впливом різних факторів. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.-Львів, 2017.-Вип.17,№2.-С.353-357.
14. Слюсар Н.В. Антибіотикотерапія, у порівняльному аспекті, за бронхолегеневої патології. – Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.-Львів, 2017 .Вип.18,№3.-С.105-109.
15. Слюсар Н.В. Антибіотики у терапії органів дихання. Materialy X111 Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji „ Nauka i inowacja -2017‟, 07-15 pazdziernika 2017, Volume 5 Przemysl: Nauka I Studia – 96 s. (62-66).
16. Слюсар Н.В. Фармакологія антибіотиків з основами біотехнології (ч.1). Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти факультетів вищих аграрних навчальних закладів ветмедицини// Слюсар Н.В.- Камʼянець-Подільський. – 2017. -180 с.


Translate