СЕКТОР АКРЕДИТАЦІЇ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Марчак Тетяна Андріївна

Посада: заступник керівника, провідний фахівець сектору з питань  ліцензування та акредитації; доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
E-mail: marchak.tet@gmail.com
Дата народження: 12 липня 1985 р.
Освіта: вища

  • планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу;
  • складання планів (графіків) проведення ліцензування та акредитації, інформування керівників структурних підрозділів;
  • ведення контролю в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально- методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення інституту/коледжу відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм;
  • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам інституту/коледжу щодо ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;
  • перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм інституту/коледжу;
  • організація експертизи матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
  • підготовка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та акредитаційних справорганізація формування ліцензійних та акредитаційних справ;
  • супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності інституту/коледжу в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
  • ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо.
Translate