ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ТА ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНОГО ЖУРНАЛУ
«ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ФОРМУВАННЯ  ВИПУСКУ

УВАГА!!!
НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ ТРИВАЄ ВКЛЮЧНО ДО
1 БЕРЕЗНЯ  2023 РОКУ

Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Психологія та Cоціальна робота» – вітчизняне періодичне видання, започатковане науковцями та практиками НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», що призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними і практичними проблемами галузі психології та соціальної роботи.

Інтерес до проблем психології, соціальної роботи та соціальної освіти постійно зростає, що зумовлено закономірностями суспільного розвитку і високою соціально-психологічною потребою підвищення якості підготовки фахівця-професіонала, заснованої на гуманістичних ідеалах і принципах, з урахуванням його соціальних та психологічних запитів, здібностей, інтересів, досвіду роботи тощо. Означене вище, пояснюється потребою вирішення назрілих у суспільстві проблем, з-поміж яких: соціальна та психологічна адаптація воїнів АТО, вимушених переселенців; соціалізація дітей з особливим освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти та підготовка суспільства до їх сприйняття у масовій школі з урахуванням усіх психологічних факторів; соціально-педагогічна та психологічна корекція поведінки незахищених верств населення, сприяння їх ресоціалізації соціально-педагогічними засобами; відновлення міжпоколінних зв’язків, психологічного людей різних вікових категорій; гендерне виховання дітей та молоді, профілактика насилля у сім’ї та шкільному середовищі – далеко не усі зазначені проблеми, які знайдуть наукове, теоретичне, практичне та методичне обґрунтування на сторінках журналу.

Основною метою публікації журналу є оприлюднення результатів науково-практичних досліджень, освітньо-методичних рекомендацій та інформування громадськості у сфері психології, соціальної роботи, інклюзії; розширення можливостей ознайомлення академспільноти та усіх зацікавлених осіб з результатами досліджень, популяризація новітніх досягнень науки, обмін передовим досвідом, розвиток професійних компетентностей психологів, соціальних працівників, висвітлення актуальних питань практичного застосування у сфері психології та соціальної роботи.

Журнал розраховано на широку аудиторію науковців і практиків – фахівців психологічної та соціальної сфер, психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, учителів шкіл, викладачів вищих закладів освіти, здобувачів вищої освіти, наукових ступенів у галузі соціальної роботи та суміжних спеціальностей.


Translate