Проєкт співпраці НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» з Ізраїльською коаліцією травми (ITC – Israil Trauma Coalition in UA)

Проєкт співпраці НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» з Ізраїльською коаліцією травми (ITC – Israil Trauma Coalition in UA)
Курс «Кризова самодопомога та допомога ближньому»

З початку повномасштабної війни викладачі факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти, фахівці Психолого-педагогічного відділу Інституту активно долучаються до навчальних курсів Ізраїльською коаліцією травми від кваліфікованих психологів та соціальних працівників Ізраїлю у онлайн форматі. У рамках навчання підписано договір з Ізраїльською коаліцією травми щодо намірів співпраці та взаємодії.

Курс «Кризова самодопомога та допомога ближньому» розроблений Ізраїльською коаліцією по роботі з травмою і заснований на офіційних протоколах надання кризової допомоги під час травматичних подій.

ITC – Israil Trauma Coalition – це асоціація неурядових організацій, які займаються психосоціальною підтримкою населення, які постраждали від різного роду катастроф, в тому числі від війни. Асоціація заснована в 2002 році і станом на сьогодні має у своєму складі 40 організацій-партнерів.

The cooperation project of the ERIHE “Kamianets-Podilskyi state institute”
with the Israil Trauma Coalition (ITC – Israil Trauma Coalition in UA)
Course “Crisis self-help and helping others”

Lecturers of the faculty of socio-psychological activity, rehabilitation and professional education, specialists of the Institute’s psychological and pedagogical department, actively participate in the training courses of the Israil Trauma Coalition from qualified psychologists and social workers of Israil in online format since the beginning of the full-scale war. As part of the training, an agreement was signed with the Israil trauma coalition regarding cooperation and interaction intentions.
The course “Crisis self-help and help to others” was developed by the Israil Trauma Coalition and is based on official protocols for providing crisis care during traumatic events.
ITC – Israil Trauma Coalition – is an association of non-governmental organizations engaged in psychosocial support of the population affected by various disasters, including war. The association was founded in 2002 and currently includes 40 partner organizations.

 

Translate