Сектор координації роботи з органами студентського самоврядування

     Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.
   Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Translate