У Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі створена особлива система організаційно-виховної роботи, що спрямовується на реалізацію Конституції України, закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми виховання учнівської та студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції громадянської освіти в Україні, Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), діючих нормативно-правових актів. Виховна робота проводиться з урахуванням специфіки коледжу, його традицій, інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації.

  Мета виховної роботи – формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією). 

    Головні завдання виховної роботи в коледжі полягають у створенні сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров’я, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних відносин:
• оновлення системи виховання;
• через усвідомлення критеріїв та методів досягнення успішної діяльності формувати у студентів ідеї успіху як мети й мотиву освітньої та життєвої стратегії;
• розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії студентів і викладачів;
• запровадження самоменеджменту як основної умови для творчої особистості;
• опанування адаптивно-розвивальної технології самоменеджменту як вдосконалення професійного рівня кураторів груп.

    Зміст виховної роботи у навчальному закладі визначається такими напрямами виховання: формування світогляду та ціннісної свідомості особистості, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей особистості, формування потреб здорового способу життя, національно-патріотичне, сімейно-родинне громадянське, правове, превентивне, професійно-орієнтоване, трудове, художньо-естетичне, морально-етичне, екологічне виховання. Тому виховна робота з молоддю має бути спрямована на те, щоб кожен студент відчував себе причетним до подій у країні та в стінах рідного навчального закладу; відчував себе відповідальним за результати колективно-творчої праці, розвивався на традиціях доброго ставлення до інших, був відповідальним за свої дії та вчинки.

  У зв’язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв’язку з громадськістю.

В коледжі функціонують гуртки за інтересами:
– літературна студія «Дивослово»;
– театральний гурток «Феєрія»;
– хореографічний гурток «Charme»;
– вокального співу «Unison»;
– декорування та виготовлення виробів власними руками «Хенд-мейд»;
– кулінарних виробів “Господарочка”;
– клуб вихідного дня.


Інсценізація «Сватання на Гончарівці»

Вертепне дійство «Коляда йде»

Акція «Ми за мир»


Посвята в студенти

Виставка гуртківців «Хенд-мейд»

Засідання гуртківців «Господарочка»


Вокально-хореографічна композиція «Очі на піску»

Хореографічна композиція «Ніжність»

 Конкурс вболівальників «Козацькі забави»


У системі позанавчальної роботи вагоме місце займають спортивні секції, клуби за інтересами

 

 Спортивні змагання

 

 


    Чіткі завдання та стратегію роботи має рада студентського самоврядування коледжу. Комітети студради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери студентського життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав студентів та виконання ними своїх обов’язків, налагоджена співпраця студентської ради коледжу та студради гуртожитку, студентської ради коледжу та міської студентської ради.Translate