Організаційний комітет

Склад Організаційного комітету

Голова Організаційного комітету:
Столяр Олександр Анатолійович, начальник відділу кадрів НРЗВО «КПДІ».

Заступник голови Організаційного комітету:
Козак Раїса Віталіївна – в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ».

Секретар Організаційного комітету:
Комарніцька Людмила Миколаївна, учений секретар НРЗВО «КПДІ».

Члени Організаційного комітету:
Гарбарець Ірина Алініївна – в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»;

Кудринецька Анастасія Борисівна здобувач (ОС Бакалавр);
Квітінська Марина Василівна – паспортист ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»;
Кумков Дмитро Леонідович – член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», головний спеціаліст з питань конституційного права юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Лаврук Олександр Валерійович – в.о. проректора НРЗВО «КПДІ» з навчальної роботи;
Петруха Сергій Валерійович, член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», директор державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення Державної аудиторської служби України».

Протоколи засідань Організаційного комітету

Перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати спостерігачів на виборах ректора Інституту

  1. Громадська організація «Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів»
Translate