Організаційний комітет

Склад Організаційного комітету

Голова Організаційного комітету:
Столяр Олександр Анатолійович, начальник відділу кадрів НРЗВО «КПДІ».

Заступник голови Організаційного комітету:
Козак Раїса Віталіївна – в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ».

Секретар Організаційного комітету:
Комарніцька Людмила Миколаївна, учений секретар НРЗВО «КПДІ».

Члени Організаційного комітету:
Гарбарець Ірина Алініївна – в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»;

Кудринецька Анастасія Борисівна здобувач (ОС Бакалавр);
Квітінська Марина Василівна – паспортист ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»;
Кумков Дмитро Леонідович – член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», головний спеціаліст з питань конституційного права юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Лаврук Олександр Валерійович – в.о. проректора НРЗВО «КПДІ» з навчальної роботи;
Петруха Сергій Валерійович, член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», директор державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення Державної аудиторської служби України».

Протоколи засідань Організаційного комітету

Translate