Нормативна база з питань академічної доброчесності

Регламентуючі документи з питань академічної доброчесності в НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”

Рекомендації міжнародних організацій

The Fundamental Values of Academic Integrity Міжнародного центру академічної доброчесності (ICAI) визначає шість стовпів академічної доброчесності та основи формування академічної культури в освітньому і науковому середовищах.  20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf (academicintegrity.org)

The European Code of Conduct for Research Integrity Європейської федерації

академій наук та гуманітарних наук (ALLEA) наводить перелік кращих практик забезпечення дослідницької доброчесності, в доповнення до Закону України “Про освіту” значно розширює перелік порушень академічної доброчесності. ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

Цикл публікацій Пан-Європейської платформи з питань етики, прозорості та чесності в галузі освіти (ETINED) визначає перелік етичних принципів в освіті, правила етичної поведінки усіх учасників освітнього процесу, опису  політики забезпечення академічної доброчесності, роль кодексів доброчесності в освітньому процесу Publications (coe.int)

Матеріали Committee on Publication Ethics акцентують увагу на питаннях академічної доброчесності під час публікації результатів наукових досліджень https://publicationethics.org/

 

Translate