Лучик Василь Єфремович


Лучик Василь Єфремович

Посада: завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Email: luchik-vasil@ukr.net
Дата народження: 1964 р.н.
Коло наукових інтересів: Регіональна економіка та моделювання регіональних систем; Моделювання соціального та економічного розвитку регіонів України; Особливості економічного розвитку прикордонних регіонів.

У 1986 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), за спеціальністю «Математика».

 Захист дисертації: В 1992 році захистив кандидатську дисертацію.

В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: “Визначення пріоритетів у політиці регіонального розвитку”.

01.08.1986 р. – 31.03.1994 р. – провідний інженер-програміст Кам’янець-Подільського ПКБ АСУ
01.04.1994 р. – 30.08.1994 р. – державний податковий інспектор Кам’янець-Подільської державної районної адміністрації.
01.09.1994 р. – 30.08.2014 р. – завідувач кафедри математичних дисциплін і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
01.09.2014 р. – 30.08.2020 р. – завідувач кафедр економічної кібернетики і міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
01.09.2020р. – по даний час – професор кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Основні праці:

 1. Лучик В.Є. Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи: монографія / В.Є.Лучик; наук. ред. В.М.Василенко. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 400 с.
 2. Лучик В. Є. Забезпечення соціальної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі карпатського регіону) / С. Д. Лучик, Лучик В. Є. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 238-245. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_3_30.
 3. Luchyk V., Luchyk S. The demographic security of the border region. Information aspects of socio-economic systems development: monograph [edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko]. – Katowicach: Wyzszej Szkoly Technicznej. 2016. pp.119-127.
 4. Лучик В.Є. Економічний потенціал прикордонних регіонів України/ С.Д.Лучик, В.Є.Лучик, М.В.Лучик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету . – 2016. – №5 (109). – С.70-81.
 5. Luchyk V. Forecasting of cross-border regions development: scenario approach: [edited by Vasyl Kyfiak and Carmen Nastase]. – Suceava Editura Universitatii “Stefan cel Mare”, 2017.
 6. Лучик В.Є. Стратегічне прогнозування і планування  соціального та економічного розвитку регіонів / В. Є. Лучик // Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : [колектив. монографія; за ред. В.Ф. Кифяка]. –  Чернівці: «Місто». – 2017. – С.25-36.
 7. Лучик В.Є. Прогнозні сценарії розвитку областей Карпатського регіону / В.Є. Лучик, Ю.Г.Королюк // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія:Економіка. – Вип. XII . – Івано-Франківськ: Плай, 2017. –  С. 3-8.
 8. Лучик В.Є. Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України / М.В.Лучик, В.Є.Лучик, А.В.Нікітін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. ІІІ (71). Економічні науки. –  С. 47-52.
 9. Лучик В.Є. Шляхи подолання міжрегіональної диференціації економічного розвитку України / В.Є. Лучик // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія:Економіка. – Вип. XIІI  –  Івано-Франківськ: Плай, 2018. –  С. 16-21.
 10. Luchyk Vasyl, Koroliuk Yurii. Fuzzy logic modeling of regional economy development scenarios / Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. – P. 380-388.
 11. Лучик В.Є. Трансформація економіки інформації до економіки у смартфоні /// В.Є. Лучик, Ю.Г.Королюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – Вип. ІІІ (75). Економічні науки. –  С. 27-33.
 12. Лучик В.Є., Лучик С. Д., Лучик М.В.  Перехід від економіки споживання до цифрової – реальність чи модний тренд // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. І (77). Економічні науки. –  С. 42-48.
 13. Vasil Luchyk, Svitlana Luchyk, Margarita Luchyk. Educational migration in terms of global and national challenges // MEST Journal: Management, Education, Science & Society, Technologies, 2020. – Vol.8 No.1.- p. 75-83.

Участь спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій  К 26.055.06 у Київському національному торговельно-економічному університеті (м. Київ); Д 20.051.12, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

Участь (2019-2020 рр.) у Раді при Чернівецькій ОДА по створенню Стратегії розвитку Чернівецької обл. до 2027 р.

1. Старопольська вища школа (Польща, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach), Лодзький університет (Польща, Uniwersytet Łódzki), 22.01 – 25.01.2018 р.
2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 01.10.2018 р.- 31.10.2018 р.
3. Stefan cel Mare University in Suceava, Romania, Januar, 23-27, 2019


Translate