Лучик Світлана Дмитрівна

Лучик Світлана Дмитрівна

Посада: завідувач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Тема кандидатської дисертації: «Формування продуктивної зайнятості населення у сільському господарстві», 1998 р.
Тема докторської дисертації: «Механізм збереження трудового потенціалу села», 2010 р.
Email: luchiksvitlana@gmail.com

Дата народження: 6 серпня 19965 р.
Коло наукових інтересів: демографія, економіка праці, соціальна політика і економіка, автоматизація завдань управління підприємством.

Чернівецький державний університет, спеціальність «Прикладна математика», 1982-1987 рр.
Кваліфікація – математик.
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування», 2016-2018 рр.
Кваліфікація – магістр з обліку і оподаткування.Аспірантура
Інститут аграрної економіки УААН України, 1994-1998 рр.

Серпень 1987 р. – січень 1988 р. – інженер-програміст відділу автоматизації управління виробництвом заводу «Електрон», м. Кам’янець-Подільський.
Лютий 1988 р. – грудень 1999 р. – викладач інформатики Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості
Січень 2000 р. – серпень 2005 р. – доцент кафедри інформатики та статистики Подільського державного аграрно-технічного університету.
Вересень 2005 р. – серпень 2011 р. – заступник директора інституту бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету з спеціальності «Облік і аудит».
Вересень 2011 р. – серпень 2014 р. – завідувач кафедри інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
Серпень 2014 р. – червень 2022 р.– завідувач кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного інституту (ДТЕУ/КНТЕУ).
Вересень 2022 р. до теперешнього часу – професор кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук НРЗВО «Камянець-Подільський державний інститут».

Автор 3 монографій, співавтор 7 колективних монографій (у т.ч. трьох зарубіжних), 190 наукових публікацій (у т.ч. 10 публікацій у науковометричних базах Scopus, 2 у Web of Science).
Член спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету.
Експерт НАЗЯВО з 2020 р.
Член Громадської організації ФПБАУ «Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України», членський квиток №3457.
Засновник Громадської організації «Наука, освіта, інновації» (з 2019 р.)
Сертифікований користувач (1С: Професіонал») програми «1С: Бухгалтерія 8» для України (реєстр. Номер ПБУ80007567 від 25.02.2015 р.).
Іноземна мова: англійська мова, рівень В2 (сертифікат №К-0070 від 31.05.2018 р., виданий Центром вивчення іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 360- год. курс англійської мови загального спрямування.

Стажування:Чернівецький національний університет,  кафедра обліку, аналізу і аудиту, довідка №2/13-3026 від 13.11.2017 р. Тема «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в умовах використання ІТ».
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економіко-математичного моделювання  з 01.02.2022-16.03.2022, довідка 02/15-643 від 01.04.2022 р.

Тема «Інформаційні системи і технології в обліку»

Міжнародне стажування:
Університет імені Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія (Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Трансільванський університет (Румунія, Transilvania University of Brasov), Сертифікат №б/н від 27.01.2017 р.

Тема: «Співпраця освіти і науки у розбудові інноваційної економіки: національні особливості та європейські тенденції»
Старопольська вища школа (Польща, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach), Лодзький університет (Польща, Uniwersytet Łódzki), 22.01 – 25.01.2018 р.). Сертифікат №1 від 25.01.2018р.
Тема: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки, обліку, фінансів та управління»
S.C.”Rom-Ukr Trade Service” S.R.L (13-16 листопада 2020 р., Suceava, Romania) (дистанційне стажування – 90 годин, 3 кредити). Сертифікат . “Education, science, business in high quality training of economic specialists”

Translate