Фаін Альбіна Володимирівна

Фаін Альбіна Володимирівна

Посада: викладач природничих дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Email: fainalbina@gmail.com
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: вивчення, узагальнення, впровадження в освітній процес технологій, методів та прийомів, що сприяють формуванню інформаційно-цифровій компетентності.

Національний  університет  харчових технологій, 2002 р., спеціальність «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», кваліфікація  спеціаліста  з технології  хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів.

2003-2016 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (на той час Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат), обіймала посади викладача, голови циклової комісії;

2016-2018 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, обіймала посаду викладача;

2018-2019 р.р. – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, обіймала посади викладача та методиста освітніх курсів;

серпень 2019 року  – по даний час – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, викладач природничих  дисциплін

1.Лекція: структура, форми та методи, вимоги до проведення / Методичні рекомендації до проведення занять-лекцій, (рукопис у співавторстві), 2017 р.;
2.Семінарське заняття: структура, форми та методи, вимоги до проведення / Методичні рекомендації до проведення семінарських занять» (рукопис у співавторстві), 2017 р.;
3.Практичне заняття: структура, форми та методи, вимоги до проведення/ Методичні рекомендації до проведення практичних занять » (рукопис у співавторстві), 2017 р.;
4.Організація освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання/ Методичні рекомендації (рукопис у співавторстві), 2017 р.;
5.Збірник кросвордів з навчальної дисципліни: «Хімія» (рукопис), 2019 р.;
6.Методичні рекомендації до проведення лабораторних та практичних занять з навчальної дисципліни «Хімія» (рукопис), 2020 р.
7.Фаін А.В. проблеми мотивації та активації пізнавальної діяльності студентів в інклюзивних групах на заняттях з хімії. Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін : зб. наук. праць / [ред. кол.: М.М. Тріпак (гол.), О.Н. Коркушко, Т. А. Марчак та ін.] – Кам’янець- Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 102 с. С. 33-37.
8.Bondarenko Y., Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Khalikova E., Fain A. Investigation of influence of inulin made from cycoria on structural-mechanical properties of wheat dough. Technology audit and production reserves. 2019. №1/3. С.35-38.
9.Фаін А.В. Інформаційно-цифрова компетентність як одна з основних професійно значущих компетентностей майбутніх фахівців Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін: зб. науково-метод. пр. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.), Т. А. Марчак та ін.]. Вип. 2. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2019. 118 с., С. 50-55.
10.Фаін А.В. Особливості організації освітнього процесу зі студентами з вадами опорно-рухового апарату та ДЦП. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». м. Кам’янець-Подільський, 2017.
11.Фаін А.В. Особливості організації дистанційного навчання з хімії студентів з особливими освітніми потребами. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». м. Кам’янець-Подільський, 2018.
12.Васильченко Т.О., Білик О.А., Фаін А.В., Вдосконалення технології булочних виробів у разі використання комплексного хлібопекарського поліпшувача «Свіжість КСБ +». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського». Мелітополь-Керилівка: ТДАТУ, 2018. с. 88., с.34-35
13.Ю.В. Бондаренко, А.В. Фаін, О.А. Білик Урбеч з насіння льону – цінний продукт для збагачення пшеничного хліба». Матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. с. 88., с.18-19
14.Фаін А.В. Застосування інтерактивних опорних конспектів на лекційних заняттях в інклюзивних групах. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». м. Кам’янець-Подільський, 2019.

1.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,при кафедрі біології та методики її викладання, 29.10.2014 -31.12.2014, 02.03.2015-30.06.2015, наказ університету від 28.10.2014р. № 178-ОС.
2.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, при кафедрі географії та екології, 15.04.2015-30.06.201, 01.09.2015-15.12.2015, наказ університету від 14.04.2015 р. № 71-ОС.
3.Всеукраїнський предметний інтенсив «На Урок» – «Хімія та біологія» (5 годин), 25.07.2019 р., свідоцтво № К13-217822.
4.Станом на 30.01.2020 року проходжу підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні методики та технології викладання навчальних дисциплін («Хімія» (30 годин), «Біологія» (30 годин))» у Хмельницькому національному університеті.
Педагогічний стаж: 16 років та 11 місяців (станом на 01.02.2020 р.)

Translate