231 Соціальна робота (ОПП «Соціальна педагогіка»)


      Спеціальність 231 Соціальна робота ОП “Соціальна педагогіка” ОП “Соціальна педагогіка” має на меті підготовку компетеного висококваліфікованого фахівця в галузі соціальної педагогіки, здатного на високому професійному рівні здійснювати соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціальнокультурних середовищах.


     Основними напрямками професійної діяльності фахового молодшого бакалавра соціальної роботи освітньої програми «Соціальна педагогіка» є соціально-педагогічна робота в закладах загальної середньої освіти; Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центрах соціальнопедагогічної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями тощо.
           Згідно з національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» можуть обіймати такі первинні посади:
1483 – менеджери (управителі) у соціальній сфері;
2446 – професіонали в галузі соціального захисту населення;
3310 – культорганізатор дитячих позашкільних закладів;
3330 – асистент викладача із соціальної педагогіки;
3340 – асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, асистент вчителя;
3340 – вожатий;
3414 – фахівець із організації дозвілля;
3443 – інспектор з соціальної допомоги;
3346 – соціальний працівник;
3460 – фахівець із вирішення конфліктів;
3474 – організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
5133 – супроводжувач осіб з обмеженими можливостями


Translate