9 травня 2024 року в рамках тижня циклової комісії обліково економічних дисциплін

9 травня 2024 року в рамках тижня циклової комісії обліково економічних дисциплін

9 травня 2024 року в рамках тижня циклової комісії обліково економічних дисциплін ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» НРЗВО КПДІ відбувся методичний семінар для викладачів циклової комісії та здобувачів за спеціальністю економіка, облік і оподаткування та фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Модератором семінару виступив кандидат економічних наук, в.о.завідувача кафедри фінансів, обліку і оподаткування ім.С.Юрія НРЗВО КПДІ, стейкхолдер освітньої програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Тимків Андрій Олександрович.
Темою методичного семінару стали «Особливості проведення комплексного тренінгу для здобувачів фахового молодшого бакалавра з використанням АБС Б2». Під час проведення семінару модератором було визначено дві важливі складові: проведення тренігу для здобувачів освіти за спеціальністю економіка, облік і оподаткування та фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, а також, про застосування спеціального программного забезпечення АБС Б2 у такому тренінгу. За результатами методичного семінару було акцентовано увагу на необхідності створення на базі НРЗВО КПДІ тренінг-центру для здобувачів освіти з метою формування у них спеціальних компетентностей та практичних навиків.


Translate