21 грудня 2023 р. відбулось засідання циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації

21 грудня 2023 р. відбулось засідання циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації

21 грудня 2023 р. на засіданні циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації відбувся плановий науково-методичний семінар з теми «Методичне забезпечення викладання соціальних дисциплін в аспекті інклюзивної освіти» .
Мета семінару передбачала дослідження специфіки викладання соціальних дисциплін в умовах інклюзивної освіти. Під час роботи семінару викладачі ЦК взаємообмінялися досвідом щодо модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення пізнавальної, соціальної, комунікативної компетенцій здобувачів та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних і здоров’язберігаючих технологій.
З доповідями виступили: Пещанюк Н.О. на тему «Практично – методичні аспекти формування творчої особистості в інклюзивних групах закладах фахової передвищої освіти», Валіцька Л.О. – «Інноваційне спрямування методичної роботи в закладах фахової передвищої освіти», Дужева О.Г. – «Основні методи викладання соціальних дисциплін», Загалевич В.Л. – «Специфіка застосування проблемних методів навчання при викладанні соціальних дисциплін». Учасники семінару охоче та активно брали участь в обговоренні актуальних питань та апробації методів викладання.


Translate