Поширюймо принципи доброчесності разом!

Поширюймо принципи доброчесності разом!

Доброчесність – це не явище природи, воно не змінюється з часом та не залежить від пори року. Доброчесність – це внутрішній стан.

Джон Д.Мак Дональд

     Головною метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, її можливостей, талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. Важливим при цьому є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого вибору та спрямування своєї діяльності на користь суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу України.             Відомо, що невід’ємною частиною освітнього процесу є академічна доброчесність. Академічна доброчесність як єдність принципів чесного здобуття якісної освіти є шляхом до успіху як окремої особистості, так і суспільства загалом. В основі академічної доброчесності лежить чесність,  самостійність, порядність, довіра, справедливість, повага та відповідальність. Тому виховання у студентської молоді фундаментальних цінностей та поведінкових норм, що закладають базу соціальної відповідальності під час навчання, під час професійної діяльності та дотримання норм академічної доброчесності протягом всього свідомого життя  має пріоритетне значення для колективу НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ. 
          Так, протягом 23  жовтня – 2 листопада 2023р. для здобувачів вищої освіти академічних груп Цт –11б (куратор Бачинська М.В.), Ф-21б (куратор Сидор Г.В.), О-21б (куратор Пушкар І.М.) та фахової передвищої освіти Е-11 (куратор Біла Я.В.), С-11 (куратор Загалевич В.Л.), Цт-21стн (куратор Глов’юк О.В.) були проведені кураторські виховні години. Оскільки, на даний час студенти інституту та коледжу навчаються за змішаною формою навчання, то заходи проходили в он-лайн та оф-лайн форматах.
         Під час виховних годин куратори академічних груп, розглядаючи та аналізуючи життєві ситуації, ознайомили здобувачів із поняттями «доброчесність» та «інтелектуальна власність»; пояснили, що вважається недоброчесною поведінкою; звернули увагу на можливі наслідки дотримання чи не дотримання принципів доброчесності, обговорили правила Кодексу академічної доброчесності НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».
        Важливим кроком на шляху утвердження високих етичних норм та справою честі для кожного здобувача відповідно до Кодексу академічної доброчесності НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» стало підписання студентами Декларації про дотримання академічної доброчесності.             
           Сподіваймося, що студенти поважатимуть свою та чужу працю, навчатимуться самостійно та чесно, активно долучатимуться до впровадження цінностей академічної культури!


Translate