Упродовж 22-31.12.2021р. відбувалось онлайн опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”

Упродовж 22-31.12.2021р. відбувалось онлайн опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”

Упродовж 22-31.12.2021р. НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” відбувалось онлайн опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”. Анкетування передбачало визначення відповідності викладання сучасним потребам здобувачів вищої освіти, налагодження зворотного зв’язку зі студентською аудиторією, вироблення рекомендацій щодо підвищення якості викладання, організації комунікації між викладачами та здобувачами вищої освіти, зокрема, в умовах дистанційного навчання.

Студентам пропонувалось взяти участь в анкетуванні та оцінити роботу викладачів, які викладали дисципліни в поточному семестрі. Висловлюючи власну думку, здобувачі вищої освіти реалізували можливість підвищити якість викладання та запропонувати бажані зміни. Система збору відповідей анонімна, але кожна думка є важливою і була почутою.

Здобувачі вищої освіти висловили позитивне відношення до професійної діяльності та стилю викладання науково-педагогічних працівників. За результатами анкетування відзначено викладачів, які користуються авторитетом у студентів:

  1. ОПП Економічна кібернетика: Волощук М.Б, Шевчук О.В.
  2. ОПП Економіка: Волощук М.Б., Бачинська О.М., Вольська А.О., Слободян В.Д.
  3. ОПП Облік і оподаткування: Сушарник Я.А., Дерлиця А.Ю., Слободян В.Д., Волощук М.Б., Жиляк Н.В., Гуменюк І.Л.
  4. ОПП Фінанси: Лучик В.Є., Дерлиця А.Ю., Волощук М.Б., Тимків А.О.
  5. ОПП Психологія: Палилюлбко О.М., Жиляк Н.В., Завадська І.М., Марчак Т.А., Комарницька Л.М., Бачинська М.В.
  6. ОПП Соціальна робота: Жиляк Т.А., Марчак Т.А., Палилюлько О.М., Бачинська М.В., Комарницька Л.М., Михальський А.В., Завадська І.М., Волощук М.Б., Шевчук О.В.

Найкращі вітання та вдячність даним викладачам від адміністрації інституту!!!

Адже вимушене дистанційне навчання вимагає від викладачів організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, налагодити комунікацію, надихати й мотивувати студентів тощо.

Важливим моментам є те, що результати дослідження дають змогу викладачу поглянути на свою роботу очима здобувачів вищої освіти, зафіксувати сильні та слабкі сторони своєї діяльності. Ознайомитися з аналізом результатів опитування “Викладач очима студентів” за перший семестр 2021-2022 навчального року можна за посиланням: http://posekmodule.km.ua/course/view.php?id=306

Дякуємо здобувачам вищої освіти НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” за співпрацю!

Відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування, акредитації


Translate