Інформація для зацікавлених сторін, щодо реорганізації

Інформація для зацікавлених сторін, щодо реорганізації

Відповідно до глави 7 Цивільного кодексу України, статей 32, 40, 42, 44, 492 Кодексу законів про працю України, статей 13, 31 Закону України «Про вищу освіту», статті 28 Закону України «Про фахову передвищу освіту», законів України «Про управління об’єктами державної власності» та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 498-р «Про утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», враховуючи рішення вченої ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- економічного коледжу від 08 вересня 2021 року (протокол № 9) та звернення керівника Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- Подільський державний інститут» (лист від 08.09.2021 № 7),

ІНФОРМУЄМО:

Наказом МОН від 13.09. 2021 року:

Утворено Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 498-р) та визначено місцезнаходження Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»:   32300, Хмельницька обл., місто Кам’янець-Подільський, вулиця Годованця, будинок 13.

Розпочата реорганізація шляхом приєднання до Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (код згідно з ЄДРПОУ 44370030) як відокремленого структурного підрозділу Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (код згідно з ЄДРПОУ 03191615) і надалі найменувати його Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- Подільський державний інститут».

Будуть надані окремі права фінансово-господарської самостійності Відокремленому структурному підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», зокрема: права вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби з правом мати код мережі, мати печатку та штамп.

До відома зацікавлених сторін – Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є ПРАВОНАСТУПНИКОМ всього майна, прав та обов’язків Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та використовує у своїй діяльності ліцензії на надання освітніх послуг, видані цьому закладу освіти, до переоформлення ліцензії в установленому законодавством порядку. Здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально- економічному коледжі, продовжують навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Утворено комісію з реорганізації Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу у складі згідно з додатком тексту Наказу.

Установити, що відповідно до частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України з моменту призначення Комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, повноваження керівника цього закладу освіти припиняються.

Строк для з’явлення кредиторами вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення, до  14 листопада 2021 року.


Translate