Проведення інструктажу з питань організації освітнього процесу в умовах карантину

Проведення інструктажу з питань організації освітнього процесу в умовах карантину

Проведення інструктажу з питань організації освітнього процесу в умовах карантину пов’язаного з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 Тридцятого серпня 2021 року згідно постанови головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» проводився інструктаж з науково-педагогічними працівниками на тему: «Запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів та виконання правил пожежної безпеки під час організації освітнього процесу в 2021-2022 навчальному році».

Інструктаж проводив начальник штабу цивільного захисту Олег Складанівський.

Під час інструктажу:

  • проводилася роз’яснювальна робота щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу;
  • здійснювалося інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
  • доводився алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу вищої освіти;
  • доводився графік допуску здобувачів вищої освіти до закладу та маршрути руху здобувачів освіти (вказувалися всі можливі входи в приміщення закладу);
  • доводилися вимоги щодо недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • акцентувалася увага щодо забезпечення засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. Працівники закладу використовують засоби індивідуального захисту в процесі взаємоспілкування поміж собою. Крім того, в процесі викладання навчальної дисципліни науково-педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки;
  • вказувалися місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначені яскравими вказівниками про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка);
  • наголошувалося на необхідності забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу вищої освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти;
  • доведені основні вимоги Кабінету Міністрів України щодо проведення культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, тематичних та інших заходів під час карантину;
  • визначені основні заходи пожежної безпеки, які необхідно виконувати та продемонстровані практичні дії щодо застосування первинних засобів пожежогасіння.

Таким чином, сумлінне виконання протиепідемічних заходів у закладі вищої освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та виконання правил пожежної безпеки дасть можливість організувати освітній процес відповідно до нормативно-правової бази у сфері освіти.


Translate