26 листопада 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн-круглий стіл

26 листопада 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн-круглий стіл

26 листопада 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн-круглий стіл на тему «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку».

Організатор міжнародного онлайн-круглого столу  – партнер Подільського спеціального коледжу – Університет економіки в Бидгощі (Польща). Міжнародний захід – надзвичайно масштабний, оскільки, у круглому столі взяло участь понад 50 учасників. На заході, в якості доповідачів, виступили ректори університетів, проректори, директори інститутів та коледжів, які яскраво та переконливо представляли заклади вищої освіти України і Польщі.

Серед учасників: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Університет економіки та права «КРОК», Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила, Державний університет інфраструктури та технологій, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Запорізький національний університет, Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Донецький національний університет ім. В. Стуса. Наш коледж успішно представив директор коледжу – Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, з темою “Сучасні тенденції та розвиток дистанційного навчання як ефективна форма взаємодії та важлива складова навчання в коледжі інклюзивного напрямку“.

З вітальним словом до усіх учасників онлайн-круглого столу «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку» звернувся Ректор WSG проф. WSG д-р Марек Хамот, Проректор з міжнародних справ проф. WSG д-р Мажена Собчак-Міхаловска, Директор Інституту європейського WSG д-р Світлана Кашуба. Понад 50 учасників – ректори університетів, проректори, директори інститутів та коледжів, представники адміністрацій та ініціатори розвитку дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України та Польщі обговорили особливості імплементації форм дистанційного навчання та сучасні тенденції у галузі освіти. Перші доповіді – доповідь представників Університету Економіки в Бидгощі – Евеліни Гданєц, директора Секції змішаної дидактики ONTE при навчальному відділі (ONTE – Центр нових освітніх технологій) і Mарини Шевцової, спеціаліста Секції практичної освіти при навчальному відділі на тему «Досвід “гібридної” системи освіти та реалізації дистанційної форми навчання на прикладі організації навчального процесу WSG» та доповідь директора нашого коледжу – Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України, тема доповіді – «Сучасні тенденції та розвиток дистанційного навчання як ефективна форма взаємодії та важлива складова навчання в коледжі інклюзивного напрямку». Слід відзначити, що рівень круглого столу був надзвичайно високий та відбувався у формі масштабної та потужної міжнародної конференції, на якій розглядались різні форми, засоби та методики використання дистанційного навчання і дистанційної освіти.

Вітаємо Мар’яна Миколайовича з успішним виступом на заході, який першим з числа представників українських вишів отримав можливість представляти та ділитись досвідом організації дистанційного навчання в Подільському коледжі. У першій частині круглого столу було представлено доповіді на надзвичайно різну тематику: «Реалізація концепції Смарт ТНПУ в режимі дистанційної освіти» (Богдан Богданович Буяк, доктор філософських наук, професор, Ректор Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка), «Якість освіти в умовах дистанційного навчання» (Любомир Михайлович Ілин, проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент), «Досвід Університету економіки та права “КРОК” у впровадженні технологій дистанційного навчання» (Наталія Миколаївна Літвін, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент) та ін.

У другій частині заходу надзвичайно велику увагу учасники заходу приділили особливостям реалізації проєктів у контексті реалізації дистанційного навчання, досвіду, впевненим крокам та можливостям, зокрема, презентовано доповіді на тему: «Участь Державного університету інфраструктури та технологій у реалізації проєкту «Академічна протидія гібридним загрозам» (WARN), який реалізується в межах Програми ЄС Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти» (Erasmus+ Capacity Building Project 610133-EPP-1- 2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)», «Використання платформи дистанційного навчання Moodle для організації самостійної роботи студентів: досвід Державного університету інфраструктури та технологій», «Практики транскордонного дистанційного викладання за умов пандемії», «Особливості створення групових розслідувальних проєктів (студентами факультету журналістики) в умовах дистанційного навчання», «Моніторинг стану організації дистанційного навчання в закладах освіти України в умовах першої хвилі карантину», «Використання технологій Blended Learning для підготовки фахівців в сфері менеджменту: виклики та можливості» та ін.

На завершення онлайн-круглого столу «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку» організатори заходу запропонували висловити побажання та пропозиції щодо обміну думками та досвідом щодо імплементації дистанційного навчання в закладах вищої освіти в Україні та Польщі, адже це питання стало надзвичайно актуальним в умовах пандемії Covid-19. Учасники висловили пропозиції та побажання щодо наступних зустріч у контексті онлайн-круглого столу. Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коледжу, к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України, розповів про особливості дистанційного навчання осіб з особливими потребами та наголосив на актуальності обговорення теми організації дистанційного навчання для студентів, осіб з інвалідністю. Цю ідею підтримала Світлана Кашуба, директор Інституту європейського WSG д-р, Університету економіки в Бидгощі.

Надзвичайно цікавим і цінним є досвід кожного закладу вищої освіти, тому дякуємо організаторам та усім учасникам за яскраві доповіді та обговорення. Після закінчення круглого столу усі доповідачі отримали сертифікати про участь у заході.

Щиро вдячні організаторам онлайн-круглого столу, партнерам коледжу – Університету економіки в Бидгощі – за запрошення, за надсучасний формат та безцінний досвід організації дистанційного навчання та сподіваємось на подальшу співпрацю!

 


Translate