Жиляк Наталія Вікторівна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 2014 р.
Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань»
Email: NatalieZhyljak@ukr.net
Дата народження: 21 листопада 1984 р.
Освіта: вища

  1. Кам’янець-Подільський державний університет., спеціальність «Практична психологія. Дефектологія. Логопедія», кваліфікація – психолог закладів освіти і логопед.
  2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, спеціальність «Психологія», кваліфікація – магістр психології, викладач психології.

15.06.2004 р. – 20.08.2004 р – педагог-організатор Міжнародного дитячого центру «Артек».
01.10.2006 р. прийнята на посаду асистента кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.
04.03.2016 р. – 31.06.2019 р. – старший викладач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.
06.09.2019 р. – по даний час – викладач психологічних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Напрям наукового дослідження: «Дослідження психіки за показниками моторики. Психологія та психотерапія дітей і дорослих».
Наукові доробки: понад 100 наукових праць.

Монографії:

1.Жиляк Н.В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань. Монографія. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 150 с.
2.Жиляк Н.В. Розвиток умінь регуляції моторних дій за допомогою порівневоструктурованих смислових завдань у студентської молоді / Н.В. Жиляк / Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієва, О. М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієвої, О. М. Вержиховської. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 220 с. – С. 115-158
3.N. V. Zhilyak Psychological peculiarities of regulation of motor actions of oligiphrens with the help of semantic tasks / Bielavin S. P., Bila I. N., Zhilyak N. V., THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-112-4/195-221

Навчальні та навчально-методичні посібники:

1.Жиляк Н.В., Шинкарюк В.А., Шинкарюк А.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Психомоторика» / за заг. ред. А.І.Шинкарюка Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. –112с.
2.Жиляк Н.В., Шинкарюк В.А., Шинкарюк А.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Розвиток психомоторики дитини» / за заг. ред. А.І.Шинкарюка Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. –104с.
3.Жиляк Н.В. Вступ до спеціальності: робочий зошит для студентів спеціальності «Психологія». Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 124 с.
4.Жиляк Н.В. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. – 344с.

  1. З 02.04.2015 р. – 15.05.2015 р. На базі Хмельницького національного університету при кафедрі практичної психології та педагогіки.
  2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1734
Translate