Свирида Ольга Василівна

Свирида Ольга Василівна

Посада: викладач облікових дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: olgasvirida77@gmail.com
Дата народження: 30 червня 1977 р.
Коло наукових інтересів: «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, методологія, практика».

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста-бухгалтера.
Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістра обліку і аудиту.

2001 – 2016 рр. – викладач облікових дисциплін Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж); обіймала посаду голови циклової комісії облікових дисциплін (2012-2017 рр.).
2017 – 2018 рр. – викладач облікових дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
2019-2021рр. – викладач облікових дисциплін кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З січня 2022 р. і дотепер – викладач облікових дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж  НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» .

Навчально-методичні посібники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
 3. Свирида О.В. Бухгалтерський (фінансовий) облік: тести, ситуаційні задачі, вправи: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 330 с.

 

Статті:

 1. Свирида О.В. Особливості розрахунку та обліку допомоги по тимчасовій втраті працездатності за новими правилами // Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату:«Вектор». Вип.1. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2016. С. 27-287.
 2. Коркушко О.Н., Свирида О.В. Формування фінансової звітності за міжнародними стандартами в умовах пандемії. Інфраструктура ринку.2020.№ 47.URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020
 3. Коркушко О. Н., Свирида О. В. Пандемія Covid-19: світові суспільно-економічні виклики та загрози // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), Т. А. Марчак (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2021. Вип. 4. с.50-60

 

Науково-дослідні роботи участь у конференціях і семінарах:

 

 1. Свирида О.В. Роль інформаційних (комп’ютерних) технологій в забезпеченні ефективного управління обліковим процесом в умовах інклюзії // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали  міжнар. наук.-практ. конференції. Вип.2. (24-25 квітня 2017 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С. 96-98.
 2. Свирида О.В. Безнадійна заборгованість: виникнення та методи списання. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць  міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2  (20-22 березня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський.). Тернопіль: Крок, 2018. С. 212-214.
 3. Свирида О.В. Використання методу аналізу конкретних ситуацій (кейс-методу) при викладанні облікових дисциплін в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального  захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали  ІІ міжнар. наук.-практ. конференції. (26-27 квітня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський,  С. 260-262.
 4. Свирида О.В. Облік витрат основного виробництва та шляхи його удосконалення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, С. 92-96.
 5. Свирида О. В. Впровадження сучасних інформаційних систем як один із напрямів підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (19-20 квітня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.156-159.
 6. Свирида О. В. Податковий менеджмент-механізм покращення управління підприємством. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конференції. (21 травня 2020 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2020. С. 89-92.
 7. Свирида О.В. Метод аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод) як засіб формування практичних умінь у майбутніх фахівців з обліку та оподаткування. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (15 жовтня 2020 р., Київ). Київ: ДНУ: «Інститут освітньої аналітики», С. 223-225.
 8. Свирида О.В., Коркушко О.Н. Автоматизація обліку фінансових результатів. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конференції (27 листопада 2020 р., Харків). Х.:ХНАДУ,  С. 288-290.
 9. Свирида О.В. Способи поліпшення обліку готової продукції. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (10 грудня 2020 р., Київ). К.:КНЕУ,  С. 111-113.
 10. Свирида О.В., Коркушко О.Н. Розвиток фінансової звітності: історичний аспект та сучасні орієнтири. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (27 квітня 2021 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ,  С. 375-379
 11. Свирида О.В. Бінарні заняття як форма інтегрованого навчання в інклюзивному освітньому середовищі. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції. (27-28 травня 2021 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2021.. С.258-262.
 12. Свирида О.В. Розкриття обліку основних засобів в обліковій політиці підприємства. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 вересня 2021 р., Черкаси). Черкаси: ЧДБК,  С. 297-299
 13. Свирида О.В., Коркушко О.Н. Електронні трудові книжки від впровадження до застосування. Socially Competent Corporate Governance in Behavioral Economics: Collection of scientific papers, November 24-25, 2021. European institute of further education, Podhájska, 2021. Р.277-280
 14. Свирида О.В. Основні напрямки покращення обліку власного капіталу підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конференції (17 грудня 2021 р.,м.Кропивницький). Кропивницький: ЦНТУ, С. 283-285
 15. Свирида О.В. Проблемне навчання у закладах фахової передвищої освіти.  Modern challenges to science and practice: Abstracts of ІІІ  International Scientific and Practical Conference. , January 24 – 26, Varna, Bulgaria. 422-425

 

керівництво науковою роботою студентів

 1. Охотська А.С. Оптимізація ведення обліку виробничих запасів. Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки: матеріали ІІІ всеукр. наукової  конференції (м.Львів, 30 квітня 2018 р.). Львів,  С. 32-35.
 2. Калинюк В.Б. Перспективи розвитку грошової системи України: готівкові чи безготівкові розрахунки. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської  науково-практ. конференції молодих учених і студентів (м.Київ, 27 листопада 2018 р.). Київ,    С. 101-103.
 3. Боршуляк І.М. Проблеми обліку фінансових результатів та шляхи їх вирішення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, С. 3-6.
 4. Чобан М.В. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, С. 397-401.
 5. Гораш І.Р. Сучасні інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.22-24.
 6. Науменко М.П. Електронна комерція Україні: стан, перспективи та напрямки розвитку. Проблеми та перспективи розвит ку підприємництва: матеріали ХІІІ Міжнар. Науково-практичної конференції (6 грудня 2019 р., м.Харків). Харків, 2019. С.22-24.
 7. Боршуляк І.М. Науково-технічний прогрес в історії сучасного світу. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. м.Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С.19-22.
 8. Охотська А.С., Вишневська І.М. Аутсорсинг як делегування функцій управління та альтернатива мінімізації витрат. Фінансова політика України в умовах Європейської інтеграції: збірник тез наук.-практ. конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених (20 лютого 2020р., м.Львів). Львівський національний університет ім..Івана Франка, 2020. С.203-206.
 9. Федорів А.Н. Перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІІ Міжнар. наук. студентської конференції (12-13 листопада 2020р., м.Кам’янець-Подільський).  Кам’янець-Подільський, 2020. С.164-167.
 10. Боршуляк І.М. Проблеми обліку заробітної плати на підприємстві та шляхи їх вирішення. Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти (Харків, 12 березня 2021р.). Харків: ХНАДУ. 2021, С.198-200
 11. 11. Нечитайло О.І. Проблеми організації обліку основних засобів. Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: матеріали VІІ Міжнародної студентської наукової конференції (Львів, 21 жовтня 2021р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2021, С.93-95
 12. 12. Федорів А.Н. Нормативно-правове регулювання обліку основних засобів. Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: матеріали VІІ Міжнародної студентської наукової конференції (Львів, 21 жовтня 2021р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2021, С.123-126
 13. Нечитайло О.І. Електронний документообіг в Україні: реалії його впровадження. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІІІ Міжнар. наукової студентської конференції (м.Кам’янець-Подільський, 11-12 листопада 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021, С.102-105
 14. Нечитайло О.І. Оптимізація ведення обліку виробничих запасів. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: Матеріали І Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м.Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022, С.62-65
 15. Федорів А.Н. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: вигоди та перспективи. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: Матеріали І Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м.Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський: НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022, С.104-107
 1. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра інформаційних технологій, тема «Використання новітніх  інформаційних технологій  у підготовці  фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», Свідоцтво про підвищення кваліфікації  від 20.03.2017 р.  № 134-08
 2. Освітній центр комп’ютерних технологій,  курс «Комп’ютерні cиcтеми бухгалтерського обліку», Свідоцтво від 16.11.2018р. №  ОКН-11-01, 90 год. (3 кредити ЄКТС).
 3. Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників  закладів освіти: «Педагог  з  основ інклюзивної освіти  і корекційної  педагогіки», тема «Поглиблення теоретичних знань, удосконалення практичних умінь та навичок з основ  інклюзивної освіти  і корекційної  педагогіки. Формування  толерантного ставлення до впровадження інклюзивного навчання   у закладах вищої освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. №  КП 02125616/44 9-19, 180 год. (6 кредитів ЄКТС).
 4. Тернопільський національний економічний університет, кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, тема «Удосконалення педагогічної та науково-фахової майстерності з облікових та економічних дисциплін» (довідка № 54 від 02.03.2020р., 90 год. (3 кредити ЄКТС). )
 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам’янець-Подільський птахокомбінат», з навчальних дисциплін «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», Довідка № 21  від 06.04.2021 р., 90 год., (3 кредити ЄКТС).
 6. Хмельницький національний університет, Центр післядипломної освіти, курс «Сучасні методики та технології викладання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік», Свідоцтво ХМ 02071234/20-014 від 16.11.2020 р.,  30 год. (1 кредит ЄКТС).
 7. Платформа онлайн-освіти Prometheus, курс «Медіаграмотність для освітян», Сертифікат від 04.05.2021р., 60 год., (2 кредити ЄКТС).
 8. ТОВ «Академія цифрового розвитку», курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», Сертифікат  від 19.10.2021р. № 15GW-109, 30 год., (1 кредит ЄКТС).
 9. Міжнародне стажування у «European institute of further education» (Словацька Республіка), Certificate UA-SK № 2021-11-99, 11.2021р., 23 h.  (0,75 credits, ESTS).
 10. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра Жана Монне SCAES, Зимова школа «Соціальні виміри Європейських Студій», Сертифікат № WS2022-000002 від 17 – 28.01.2022 р., 120 год. (4 кредити ЄКТС).
Translate