Щегельська Наталія Василівна

Щегельська Наталія Василівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Email: shchegelskaya.natali@gmail.com
Дата народження: 29.04.1986 р.
Освіта: вища

Закінчила у 2008 році Кам’янець-Подільський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула освіту за спеціальністю спеціаліста з економіки підприємства.

Закінчила у 2018 році Тернопільський національний у економічний університет, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти Магістр спеціальність Облік і оподаткування, освітня програма Економічна експертиза та аудит бізнесу.

Опублікування тез доповідей:
Щегельська Н.В. Екологічний аудит: його роль та завдання в системі економічного контролю. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Львів, Львівський аграрний економічний університет, 2018. С. 418-421.
Щегельська Н.В. Aудит фiнaнсoвих інвестицій. Світ економічної науки. Випуск 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування. м. Тернопіль, 2018. С. 64-66.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях:
Щегельська Н.В Інтегрування молоді з обмеженими можливостями в загальноосвітній простір Європейського Союзу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С. 274-276.
Щегельська Н. В. Інтеграція: економічне зростання та соціальне забезпечення. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. ст. 163-165
Щегельська Н. В. Роль фінансової установи в процесі формування інклюзивної економіки. ст. 97-99. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. 240 с.

Керівництво науковою-дослідницькою роботою студентів:
Щегельська Н.В. Файден Владислав Політика молоді на ринку праці  в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. ст. 162-164.

  1. Пройшла у формі стажування з дисциплін «Банківська справа», в Подільському державному аграрно-технічному університеті на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з 12 листопада 2018 р по 12 грудня 2018 р. (свідоцтво СС 22769675/000242-18).
  2. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти Сертифікат 1089/21-ВУ засвідчує, що Щегельська Наталія Василівна з 01.02.2021 р. по 01.03.2021р. прослухала та успішно завершила 30-годинний курс «Цифрові технології в роботі викладача коледжу» (1 кредит ЕСТS /30 годин) і вдосконалила професійно-педагогічну і цифрову компетентності згідно з програмного курсу.
Translate