Михальський Анатолій Володимирович

Михальський Анатолій Володимирович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат медичних наук, 1989 р.
Вчене звання: доцент 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Механізм змін водно-сольового обміну і діяльності нирок при збільшенні об’єму рідини в організмі»
Email: mavanat@gmail.com 
Дата народження: 24 березня 1953 р.
Освіта: вища

  1. Чернівецький державний медичний інститут, 1981 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація лікар
  2. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001 р. спеціальність «Практична психологія», кваліфікація практичний психолог

1983-1988 р. асистент кафедри фармакології Чернівецького державного медичного інституту
1988-1992 р. асистент кафедри внутрішніх хвороб № 1 Чернівецького державного медичного інституту
1992 р. старший викладач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Кам’янець-Подільського педагогічного інституту
1993-1997 р. завідувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Кам’янець-Подільського педагогічного інституту
1997-2002 р. завідувач кафедри прикладного людинознавства дефектологічного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного університету
2002-2011 р. завідувач кафедри медико-біологічних основ соціальної реабілітації,
2006-2011р. декан факультету психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
2011-2020 р. доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної і соціальної педагогіки і психології та завідувач лабораторії психології здоров’я Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
25.01.2021 р. – по даний час – викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Основні публікації:
1. Польова С.П., Плахтій П.Д., Михальський А.В. Репродуктивне здоров’я дівчат. Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 288 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-4505 від 4.04. 2012 р.
2. Михальська С.А., Співак Л.М., Михальський А.В. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки. Монографія. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 106 с.
Польова С.П., Михальський А.В., Плахтій П.Д. Психологія вагітної жінки. Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 236 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-12582 від 31.07. 2012 р.
3. Михальський А.В., Михальська С.А. Клінічна психологія. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013.– 176с.
4. Михальський А.В., Онуфрієва Л.А., Михальська Ю.А. Основи медичної психології. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2016. – 432 с.
5. Михальський А.В. Фармакологія у фізичній культурі та спорті. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2018. – 226 с.
6. Михальський А.В., Жигульова Е.О., Михальська Ю.А. Здоров’язберігаючі технології при роботі з дітьми із обмеженими можливостями здоров’я. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020, 228с.
7. Михальський А.В. Психологічні особливості хворих виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки в період загострення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: – у 3-т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т.1. Вип. 14. – С.133-134.
8. Михальський А.В. Особливості впливу різних факторів на психічне здоров’я людини. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: – у 3-т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Т.1. Вип. 15. – С.118-119.
9. Михальський А.В. Взаємозв’язок соматичного здоров’я людини та її психологічного стану. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. Т.1. – С. 117-118.
10. Михальський А.В., Христич Т.М., Михальська Ю.А. Фізична терапія при хронічних гастритах. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський.: 2017, С.348-357. Фахове видання.
11. Михальський А.В., Михальська Ю.А. Особливості проведення фізичної терапії виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки на різних етапах реабілітації. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [ред. кол.: І.І. Стасюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 11. – С. 246-253. Фахове видання.
12. Михальський А.В., Молев В.П., Михальська Ю.А. Сучасні підходи до реабілітації хворих із захворюваннями внутрішніх органів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019 Січ 29; Випуск 31. С. 85-90. Фахове видання.
13. Михальський А.В. Сучасні підходи до реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Формування здорового способу життя студентської на учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць . – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 8. С. 109-111.
14. Михальський А.В., Михальська Ю.А., Молев В.П. Психолого-педагогічні умови етичних і деонтологічних аспектів діяльності фізичного терапевта. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [ред. кол.: Єдинак Г.А. (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – Випуск 15. – С. 66-70. Фахове видання.
15. Молев В.П., Михальський А.В. Фізична реабілітація осіб з пошкодженнями ліктьового суглоба. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [ред. кол.: Єдинак Г.А. (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – Випуск 15. – С. 76-80. Фахове видання.
16. Михальський А.В. Здоров’язберігаючі технології, як чинник збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 9. С.84-87.
17. Михальський А.В. Причини і основні типи психічного дизонтогенезу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т.1. С. 152-154.
18. Михальський А.В. Психологічні аспекти формування здорового способу життя у дітей і підлітків. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип. 19. Т.2. С. 111-112.

За результати багатогранної діяльності А.В. Михальський нагороджений:
– Почесною грамотою МОН України (2001 р.);
– Знаком «Відмінник освіти України» (2003 р.);
– грамотою Хмельницької обласної ради (2008 р.)
– відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки в Кам’янець-Подільському державному університеті» (2007 р.)
– Орденом Української Православної Церкви Почаєвської Ікони Пресв’ятої Богородиці та Грамотою Української Православної Церкви (2010 р.)
– грамотами виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (1998 р., 2019 р).

1996 р. стажування в Чернівецькому державному медичному університеті на кафедрі медичної біології та генетики (16.09. по 16.11.1996 р.).
1996 р. підвищення кваліфікації при Харківському інституті удосконалення лікарів. Тема: Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим .
2007 р. підвищення кваліфікації в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Тема «Фізична реабілітація хворих» (29.05-27.06.2007 р.)
2009 р. підвищення кваліфікації при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького «Факультет післядипломної освіти» Тема: Нетрадиційна медицина в терапії і неврології.
2013 р. стажування в Херсонському державному університеті на кафедрі корекційної освіти. Тема: «Ефективність засвоєння студентами навчальних дисциплін медико-біологічного циклу» (02.12.-31.12.2013 р.).
2018 р. стажування в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі фізичної реабілітації та ерготерапії. Тема: «Актуальні питання фізичної реабілітації при внутрішніх захворюваннях» (01.02-28.02.2018 р.)

Translate