Кушнір Тетяна Михайлівна


Кушнір Тетяна Михайлівна

Посада: викладач української мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням)
Email: tetianakushnir1998@gmail.com

Коло наукових інтересів: Використання медійноосвітніх технологій на заняттях української мови. Методика і технології викладання філологічних дисциплін у ракурсі інклюзивної освіти.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021 р., диплом магістра, професійна кваліфікація “магістр середньої освіти, викладач української мови і літератури закладу вищої освіти. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури”.

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2023 р., диплом бакалавра, професійна кваліфікація “бакалавр з психології”.

З 01.09.2022 р. і дотепер – викладач української мови циклової комісії фундаментальних дисциплін Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Участь у міжнародних (всеукраїнських) конференціях, семінарах, симпозіумах з публікацією тез; керівництво науковою роботою студентів. Методичні розробки занять за різними інноваційними технологіями.

  1. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій». В рамках імплементації проекту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES). 16 – 28 січня 2023 року.  Сертифікат No 2023WS-0000214. Кількість годин – 180 год. (6 кредитів).
  2. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія на кафедрі української мови та літератури за програмою підвищення кваліфікації з 02 січня 2023 р. по 01 квітня 2023 р. (180 годин).  Посвідчення №38/23

Translate