Комарніцька Оксана Миколаївна

Комарніцька Оксана Миколаївна

Посада: викладач економічних дисциплін
Науковий ступінь: навчання в аспірантурі
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: 6887480@gmail.com
Дата народження: 14 січня 1966 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: методика наукових досліджень в економічних питаннях, планування та організація діяльності підприємства, економіка підприємства,  економіка праці, нормування праці, організація та планування на виробництві, бізнес-планування.

Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування», кваліфікація «інженер-економіст».

1984 р.- 2009 р. – Кам’янець-Подільський завод дереворізального інструменту ім. Петровського на посаді економіста.
10.04.2010 р. – по даний час – викладач економічних дисциплін кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
06.2015 р.- 09.2015 р. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи (АГР) Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж) за сумісництвом, викладач економічних дисциплін.
09.2015 р.- 09.2016 р. – завідувач відділення Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж), викладач економічних дисциплін.
01.09.2016 р. – 31.08.2018 р. – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
01.09.2018 р. – 2020 р. – викладач економічних дисциплін кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: 64 методичних розробок та розробок занять за різними інноваційними технологіями, та 42 статті і 32 тези в збірниках наукових праць, міжнародних науково-практичних конференціях фахового видання.

  1. 28.02.2011 р. – 29.03.2011 р. – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, психолого-педагогічні курси «Новітні педагогічні технології»;
  2. 13.02.2012 р. – 13.03.2012 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі економіки підприємств за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін фахової підготовки спеціальності «Економіка підприємств»;
  3. 03.11.2014р. – 03.12.2014р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі економіки підприємств та управління персоналом та економіки праці за програмою підвищення кваліфікації, тема «Вдосконалення професійної підготовки через поглиблення професійних знань та вдосконалення умінь і навичок».
  4. Вересень 2015 року стала переможцем конкурсу серед навчальних закладів 1-2 рівня акредитації Хмельницької області «Викладач року».
  5. Жовтень 2016 року – аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, економічний факультет, кафедра економіки підприємства. Наказ про зарахування до аспірантури (за рахунок коштів фізичних осіб) – заочна форма навчання № 488-з від 26 вересня 2016 року. Термін навчання: з 01 жовтня 2016 року по 30 вересня 2020 року. Тема дослідження: «Організаційно-економічний механізм ефективного управління трудовим потенціалом», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
  6. Подільський національний університет імені Івана Огієнка, економічний факультет, кафедра економіки підприємства – проходження педагогічної практики 04.05.2019 р. – 28.05.2019 р.
  7. Стажування на виробництві (за напрямом ) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 10 листопада по 22 грудня 2020 року. Довідка №27 від 23 грудня 2020р. (90 годин).
  8. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1727
Translate