Комарніцька Людмила Миколаївна

Комарніцька Людмила Миколаївна

Посада: доцент кафедри професійної та спеціальної освіти, вчений секретар
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 2019 р.
Тема кандидатської дисертації: «Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть»
Email: kob-1974@ukr.net
Дата народження: 01 липня 1986 р.
Освіта: вища

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010 р. Спеціальність 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська), кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури
  2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009 р. Спеціальність 7.040101 Психологія, кваліфікація психолог.

З вересня 2008 р. по грудень 2016 р. – методист факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Вересень-жовтень 2009 р. – викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
2009-2012 рр. – навчання в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
З вересня 2016 р. – по даний час – викладач Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
У 2018 р. нагороджена подякою Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
З квітня 2019 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Напрям наукового дослідження: Аксілогічні форми і способи переосмислення традиційних сюжетів та образів у світовій літературі; психологічні механізми навчання та психічний розвиток особистості впродовж життя.

Науковий доробок: 64 наукові праці.

Монографії:
1.Кеба О. В., Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI століть: монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня «ТОВ «Рута», 2020. 264 с

Навчальні та навчально-методичні посібники:
Іміджелогія: навч.-метод. посіб. / [авт.-уклад. Л.М.Комарніцька]. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута””, 2018. 208 с.

Наукові статті:

1.Комарніцька Л. М.; Нямцу А.Є. Традиційні образи у літературному контексті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. Вип. 24. С.322-341.
2.Комарніцька Л. М. Трансформація гетівської традиції в російській драматургії кінця 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип.27. С. 146-149.
3.Комарніцька Л. М. «Комплекс Герострата» в російській драматургії ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Серія: романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип.598. С.74-78.
4.Комарніцька Л. М. Сюжетна трансформація трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєта» у творчості Григорія Горіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. Вип.31. С. 246-249.
5.Комарніцька Л. М. Традиційний образ у новому літературному контексті // V Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури. Крим, Євпаторія 21-22 квітня 2012р.
6.Комарніцька Л. М. Трансформація сервантівського образу Дульсінеї Тобосської у п’єсі Олександра Володіна // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Серія: романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. Вип.645. С.78-82.
7.Комарницкая Л. Н. Онтологический контекст в национальных интерпретациях // Література в контексті культури: зб. наук. пр. / [редкол.: В.А.Гусєв (гол.), О.О.Гусєва, Н.І.Заверталюк та ін.]. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. Вип.26. С.174-181.
8.Комарницкая Л. Н. Трансформация мотива временных путешествий в фантастике // Вечность как сюжет: статьи и материалы / [ред.-сост.: С.А.Васильева, А.Ю.Сорочан]. Тверь: изд-во М.Батасовой, 2015. С.336-247.
9.Комарницкая Л. Н. Художественные модели Нового Завета (аксиология трансформации) // Релігія та соціум: міжнарод. часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. №1-2 (17-18). С.249-255.
10.Комарніцька Л. М. Сюжетна трансформація трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» у творчості сучасних авторів Готфріда Келлера та Григорія Горіна // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A.Zhurba November, issue 18, Montreal, Svatove, 2017. S. 168-171.
11.Комарніцька Л. М. Своєрідність авторської інтерпретації євангельської історії в романах «Життя Ісуса» Франсуа Моріака та «І став той камінь Христом» Мігеля Отеро Сільва: порівняльно-типологічний аспект // Polish Science Journal. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe «iScience», 2018. Issue 5. Р. 93–99.
12.Комарніцька Л. М. Поетикальні особливості сюжету про Понтія Пілата в українській літературі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття в контексті європейської культурної традиції // Закарпатські філологічні студії: наук. журн. / [редкол.: І. М. Зимомря (голов. ред.), О. Ю. Качмар, Х. І. Зикань та ін.]. Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2018. Вип. 3. Т. 3. С. 106–111.
13.Комарніцька Л. М. Аксіологічні аспекти мотиву провини в літературно-художніх творах новітньої доби про Понтія Пілата // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філолог. науки /[редкол.: Л. М. Марчук (відп. ред.), С. Д. Абрамович, О. С. Волковинський та ін.]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Вип. 46. С. 20–25.
14.Комарніцька Л. М.; Комарніцький О. Б. На шляху до створення уніфікованої системи педагогічної освіти в Україні (перша половина 20-х рр. ХХ ст.) // Вектор Поділля: наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.), О. Н. Коркушко, Анетта Зілінська та ін.]. Кам’янець-Подільський: ВПЦ Тернопіл. нац. економ. ун-ту «Економічна думка», 2018. Вип. 1. С. 75-89.
15.Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету у романі Франсуа Моріака «Життя Ісуса» // Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22–23 березня 2019 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 76-77.
16.Комарніцька Л. М. Філософія богошукання Понтія Пілата у романі М.О. Булгакова «Майстер і Маргарита» // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матер. ХХІІІ міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 2 липня 2019 року / [редкол.: В. П. Коцур (гол.), К. А. Енсенов, О. М. Лукашев та ін.]. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», 2019. С. 166-171.
17.Комарніцька Л. М.; Комарніцький О. Б. Практики пасивної соціальної адаптації студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст. // Вектор Поділля: наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.), О. М. Бачинська, Анетта Зілінська та ін.]. Кам’янець-Подільський: ВПЦ Тернопіл. нац. економ. ун-ту «Економічна думка», 2019. Вип. 2. С. 230-239.
18.Комарніцька Л. М. Особливості технологій соціальної роботи з молоддю // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: матер. доп. та повідомл. міжнарод. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 27 вересня 2019 р. /За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород: Говерла, 2019. С. 45-47
19.Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Профорієнтаційна робота студентів педагогічних навчальних закладів Радянської України у 30-ті рр. ХХ ст. // The 2 nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” October 30-31, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. С. 225-235.
20.Комарніцька Л. М. Психологічні особливості інтернет-адикції підлітків // Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «ΛΌΓΟΣ» with material of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p.38-40.
21.Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Освітній рівень студентів-першокурсників педагогічних ЗВО УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. // Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conference scientifique et pratique internationale (Vol. 7), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. pp. 62-64.
22.Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Студентство Сумського педагогічного вишу у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Чумаченко О. А (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М.]. Глухів, 2019. Вип. VIІ. С. 150-157.
23.Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Діяльність студентських клубів педагогічних навчальних закладів УСРР у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. Вип. ХХХ. С. 26-34.
24.Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б. Опозиційність студентства педагогічних ЗВО щодо економічної політики радянської влади на селі (1930-ті рр.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Історія / редкол.: В. Ільницький (гол. ред.) та ін. Дрогобич: ред.-вид. від. ДДПУ імені Івана Франка. Вип. 1/43 (2019). С. 123-135.
25.Комарніцька Л. М. Проблема креативності в сучасному суспільстві // IІ международная научно-практическая конференция «Scientific research in XXI century», 6-8 февраля 2020 г. (Ottawa, Canada). Ottawa: Methuen Publishing House, 2020. С. 71-74.

1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра германських мов і зарубіжної літератури, 20.10.2016 – 20.11.2016 рр. (свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.11.2016 р. №78)
2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра української мови, 16.09.2017 – 17.03.2018 рр. (свідоцтво про підвищення кваліфікації від 20.03.2018 р. №10)
3. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, підвищення кваліфікації, 15.12.2018 – 17.03.2018 рр., здобула кваліфікацію «педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, вчитель індивідуального навчання» (свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. КП 02125616/241-19)
4. Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної роботи за програмою підвищення кваліфікації (стажування), тема “Соціальна робота як сейсмограф соціальних змін та соціальних процесів у суспільстві”, “Особистість як предмет виховання. Розвиток, формування та виховання особистості” з 21.10.2019 по 21.04.2020, наказ університету від 21.10.2019 р. №303-К/тр.

Translate