Сушарник Ярослав Анатолійович

Сушарник Ярослав Анатолійович

Посада: доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій; завідувач заочного відділення;
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: «Механізми конкурентоспроможного розвитку свинарства в аграрних підприємствах»
Дата народження: 14.07.1990 р.
Email: kirily@i.ua
Освіта: вища

Подільський державний аграрно-технічний університет
2010 р., спеціальність “Економіка і підприємництво”, кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту;
2011 р., спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.

З 2018 р. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування; фахівець з працевлаштування випускників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З січня 2019 р. – викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики.

Напрям наукового дослідження: «Собівартість та конкурентоспроможність продукції АПК».

Наукові доробки:

11 наукових праць, у тому числі: 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях; 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій.

  1. КПНЗ «Перші Київські курси іноземної мови», закінчив курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, загальна кількість навчальних годин – 620
  2. Хмельницький національний університет Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти з дисципліни МАКРОЕКОНОМІКА період 02.11.2020р.-14.11.2020р., СЕРТИФІКАТ від 14.11.2020р. № 20/016.
  3. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 26 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate