Сторожук Наталія Романівна

Сторожук Наталія Романівна

Посада: викладач соціальних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач ІІ категорії
Email: natalilenik82@gmail.com
Дата народження: 31 серпня 1982 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: «Адаптація дітей-сиріт до навчально-виховного процесу в коледжі».

1. Кам’янець-Подільський державний університет, 2004 р.,спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.
2. Кам’янець-Подільський державний університет, 2006 р.,спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

2015 р. – викладач української мови, літератури та світової літератури Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (на сьогодні – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж).
2016 р. – по даний час – викладач соціальних дисциплін кафедри психології і соціальної роботи Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

  1. 25.03.2015 р. – 23.04.2015 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі історії української літератури та компаративістики, тема «Застосування новітніх технологій навчання при викладанні навчальної дисципліни «Українська література»»;
  2. 24.10.2016 р. – 24.04.2017 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи, тема «Вдосконалення професійних навиків соціального працівника щодо ведення документації».
  3. Тернопільський національний економічний університет на кафедрі психології та соціальної роботи за програмою підвищення кваліфікації (стажування), тема «Вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах», з 21.10.2019 по 21.04.2020, наказ університету від 21.10.2019р. № 303-К/тр.
  4. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Цифрова компетентність. 19.02.21-06.03.21
  5. Вінницький соціально-економічний інститут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за програмою підвищення кваліфікації на освітній платформі «Соціальна перспектива», тема «Інновації та кращі практики у роботі викладача -2021» з 29.03.2021 до 18.04 2021р. (30 год.)
  6. Вища школа Агробізнесу в Ломжі (Польща). Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової перед вищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя, з 25.10.2021р. по 03.12.2021р.180 год. (6 кредитів ECTS) NO.WSA/42/12/2175. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка на кафедрі історії української літератури і компаративістики, тема «Удосконалення науково-теоретичного і практичного рівнів викладання дисципліни «Українська література» для студентів фахового коледжу», з 11.10.2022р. по 12.12 2022р., наказ від 10 жовтня 2022 року №560-К.
Translate