Слободян Володимир Дмитрович

Слободян Володимир Дмитрович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: svd56_@ukr.net
Дата народження: 6 січня 1956 р.
Коло наукових інтересів: Облік в аграрному секторі економіки

1. Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1977 р., спеціальність «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві»

2. Науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства ім. О.Г.Шліхтера, 1984 р., аспірантура

З 1978 р. по 2016 р. працював в Подільському Державному аграрно-технічному університеті на посадах асистента, доцента, завідувача кафедри, проректора, професора.
У 1988-1989 роках працював головним бухгалтером радгоспу «Довжоцький» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
2017 р. – завідувач кафедри Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
2017-2018 рр. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування
З січня 2019 р. – викладач кафедри обліку і оподаткування

Наукові доробки:
– біля 100 наукових і методичних розробок;
– 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики
Наукова школа: 5 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук, які в послідуючому отримали звання доцента
Публікації за 2019 рік:
Слободян В.Д., Довгань І.А. Порівняльний аналіз планів рахунків бухгалтерського обліку підприємств України і Республіки Молдови: інклюзивний підхід до підготовки фахівців з обліку. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціальноекономічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський : Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. с.72-83.
Слободян В.Д., Довгань І.А. Ринок земель сільськогосподарського призначення: деякі обліково-аналітичні аспекти. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року) / за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова, 2019. (у друці).
Слободян В. Д. Облік земель сільськогосподарського призначення. Виступ на круглому столі кафедри обліку і оподаткування на тему «Ринок землі: обліково-аналітичний та економіко-правовий аспекти». Кам’янецьПодільський: ПСНРСЕК (27 листопада 2019 р.).

Наукова школа: 5 здобувачів  наукового ступеня кандидата економічних наук, які в послідуючому отримали звання доцента

Нагороди та заохочення:
– трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2005 р.)
– трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня (2009 р.)
– професор кафедри Подільського ДАТУ (2008 р.)
– Почесний доктор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (2015 р.)

  1. Тернопільський національний економічний університет, стажування на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу з 20 листопада 2019 року по 28 лютого 2020 року (наказ від 18.11.2019 №338-К/тр).
  2. Слободян В. Д. пройшов стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Менеджмент», «Облікова політика» на базі ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 лютого 2021 р. по 05 квітня 2021 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №20 від 06.04.2021 р.).
  3. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 25 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate