Шевчук Олександр Володимирович

Шевчук Олександр Володимирович

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму»
Email: evruka@i.ua
Дата народження: 17 квітня 1988 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, новітні інтернет сервіси та технології.

1.Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2009 р. базова вища освіта за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» кваліфікація бакалавр педагогічної освіти, вчитель фізики основної школи.
2.Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2010 р. повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» кваліфікація вчителя фізики та астрономії, інформатики.
3.Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2011 р. повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізики.
4.У 2012 році вступив до аспірантури. У 2017 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики у процесі лабораторного практикуму» та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2010-2012 рр. – провідний фахівець науково-дослідного сектору в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
2012-2013 рр. – асистент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі (за сумісництвом) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
2015-2016 рр. – старший лаборант комп’ютерної лабораторії кафедри англійської мови факультету іноземної філології (за сумісництвом). Пізніше – провідний фахівець відділу профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
2016-2017 рр. – старший лаборант кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та фахівець першої категорії у виконанні держбюджетної тематики.
З вересня 2017 року викладач Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: понад сімдесят наукових праць. Один практикум, одна колективна монографія, 6 статей у зарубіжних виданнях, 22 у фахових виданнях, 16 статей у інших виданнях, 26 публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій.

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі інформатики за програмою підвищення кваліфікації, тема «Формування фахової компетентності у студентів на практичних заняттях з інформатики в умовах інклюзивного навчання», наказ університету від 10.04.2018 р. №190-К. (10.04.2018 – 14.05.2018).
  2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Викладач математика», тема: «Вивчення математики в умовах інклюзивної освіти інформаційно-комунікаційними технологіями» , свідоцтво про підвищення кваліфікації від 30.11.2019 року № 1894/18 (15.09.2018 – 30.11.2018)
  3. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема: «Організація навчального процесу дітей в умовах інклюзивної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 року № 540-19 (15.12.2018 – 28.02.2019)
  4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1717
Translate